Arkiv | Nyt fra fiskevandet

To lystfiskere ekskluderet

En lystfisker, der ved Skjern Å anvendte en spinner monteret med en krog med modhager, har fået en bøde på 2500 kr. Lystfiskeren er samtidig af Sammenslutningen ved Skjern Å blevet udelukket fra fiskeri i Skjern Å resten af 2018 og hele 2019. Lystfiskeren, der var medlem af Lystfiskerforeningen af 1926, er desuden blevet ekskluderet […]

Så jævned de for andre den vanskelige vej

Mens hedebølgen raser, og fiskeriet står stille de fleste steder, har to af foreningens ildsjæle fra Råsted Lilleå udvalget haft travlt. På eget initiativ har Jens Bach Sørensen og Ole Hedemann Nielsen bygget et gangbro over hegnet ved foreningens nye fiskevand, Jyttes stykke, ved Ringvejen, ved Råsted Lilleå. Hvor Lystfiskerne før skulle kravle under hegnet […]

Fem sæler i Karup Å må skydes

Snart går jagen ind på sælerne i Karup Å, hvor Naturstyrelsen freløbig har givet lodsejerforeningen tilladelse til at skyde fem spættede sæler. Sælerne må skydes fra Karup by til udløbet i Limfjorden. Den enkelte lodsejer skal skriftlig give tilladelse til, at der må skydes sæl på hans ejendom. Sælerne må skydes frem til d. 31/12 […]

Breaking news – Nyt laksevand

I år har foreningen et lille påskeæg til medlemmerne. Det er lykkedes foreningen at leje et nyt stykke fiskevand ved Storåen. Et dejligt stykke fremkommeligt vand på godt en kilometer på en fantastisk smuk strækning. Fiskevandet ligger ved Bur og går fra Bur Bro og godt en kilometer nedstrøms på nordsiden af åen. Stykket ligger […]

Udvalgte Storå-fiskere skal fange laks i fredningstiden

Mærkning med radiosender Ved Storåen kommer 2018 til at byde på flere forskellige undersøgelser af laksebestanden. 10 udvalgte Storå-fiskere kan starte årets laksefiskeri i Storåen inden premieren. Grunden er, at de skal fiske for Danmarks Tekniske Universitet, som led i en ny undersøgelse. Undersøgelsen går ud på, at finde ud af, hvor meget det danske […]

Nyt fiskevand

Lystfiskerforeningen af 1926 har fået nyt fiskevand ved den smukke Råsted Lilleå. Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 kan med glæde meddele, at vi har lejet endnu et stykke af Råsted Lilleå. Stykket, der er 900 meter ligger opstrøms Ringkøbingvej på sydvestsiden, langs Gl. Råstedvej. Råsted Lilleå er en legendarisk tørflueå med en fin bestand af […]

Rekordstor lakseopgang i Skjern Å

Skjern Å slog i 2017 alle rekorder for lakseopgang. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse foretaget af DTU Aqua og Danmarks Center for Vildlaks. Undersøgelsen afslører at ikke mindre end 5521 laks, anslået, gik op i Skjern Å i 2017. – Det er den største lakseopgang i nyere tid. Samtidig fangede lystfiskerne i Skjern Å, […]

Naturpleje ved Karup Å

    Naturplejeholdet i Lystfiskerforeningen af 1926 har haft travlt. Ni mand brugte lørdagen på naturpleje ved foreningens fiskestykker ved Koldkur og Sdr. Resen ved Karup Å.   Træer og buske blev fældet. Udsigten ved det smukke åløb er blevet endnu smukkere og foreningens lystfiskere har fået et mere fremkommeligt fiskevand.   Tak til de frivillige […]

God jul og godt fiskevand

2017 blev et godt fiskeår for medlemmerne af Lystfiskerforeningen af 1926. Foreningen er i fremgang, velfunderet og den største forening under Danmarks Sportsfiskerforbund. For medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926, kommer 2018 helt sikkert til at byde på mange spændende fiske-, natur-, lærerige og sociale oplevelser I 2018 arrangerer foreningen den tredje Skjern Å Lystfiskerfestival. Vil […]

Gydebanker i Gilbjerg Bæk

  Formand for Karup Å Sammenslutningen, medlem af bestyrelsen for Sammenslutningen ved Storåen og af bestyrelsen i Lystfiskerforeningen af 1926, Carsten Keis Fomsgård, har sammen med otte andre frivillige fra Sammenslutningen ved Storåens vandplejegruppe, Stenbiderne, været på weekendarbejde ved Gildbjerg Bæk. Her blev der lagt grus til nye gydebanker og skjulesten til de små laksefisk […]

loading