Klar til laksepremieren

Laksepremieren nærmer sig med hastige skridt. Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 har travlt med de sidste forberedelser til sæsonen. Ved Skjern Å blev der i dag opsat 16 nye skilte på de 8 fiskestrækninger ved Albæk Mose, Albæk Bro, Lundenæs og Omme Å, der i […]

Read more

Nyt fiskevand

Lystfiskerforeningen af 1926 har fået nyt fiskevand ved den smukke Råsted Lilleå. Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 kan med glæde meddele, at vi har lejet endnu et stykke af Råsted Lilleå. Stykket, der er 900 meter ligger opstrøms Ringkøbingvej på sydvestsiden, langs Gl. Råstedvej. Råsted […]

Read more

Naturpleje ved Karup Å

    Naturplejeholdet i Lystfiskerforeningen af 1926 har haft travlt. Ni mand brugte lørdagen på naturpleje ved foreningens fiskestykker ved Koldkur og Sdr. Resen ved Karup Å.   Træer og buske blev fældet. Udsigten ved det smukke åløb er blevet endnu smukkere og foreningens lystfiskere har […]

Read more

loading