Arkiv | Nyt fra forbund og sammenslutninger

Slut med cirkelkroge til ormefiskeri efter laks

For år tilbage blev der indført påbud om brug af cirkelkroge til agnfiskeri efter laks i de vestvendte, danske lakseåer, Siden har der været rejst spørgsmål omkring det hensigtsmæssige ved brugen af krogene, og om de i det hele taget er mere skånsomme ved laksene end almindelige J-kroge? Det har ført til, at en ny […]

Udvalgte Storå-fiskere skal fange laks i fredningstiden

Mærkning med radiosender Ved Storåen kommer 2018 til at byde på flere forskellige undersøgelser af laksebestanden. 10 udvalgte Storå-fiskere kan starte årets laksefiskeri i Storåen inden premieren. Grunden er, at de skal fiske for Danmarks Tekniske Universitet, som led i en ny undersøgelse. Undersøgelsen går ud på, at finde ud af, hvor meget det danske […]

Storlaksekvoten deles i to

På repræsentantskabsmødet i Skjern Å Sammenslutningen, blev det besluttet, at sløjfe reglen om det nye mål på 70 cm – der i år har skilt storlaks fra smålaks – og i stedet vende tilbage til det gamle og landsdækkende mål på 75 cm. Fra 2018 udgøres storlaksekvoten ved Skjern Å derfor af laks fra 75 […]

Luftning af gydebanker

Ved Karup Å er udsætningerne stoppet og erstattet med etablering af nye gydepladser og pleje af de gamle. Derfor bliver der ikke længere elfisket i åen. Til gengæld har Karup Å Sammenslutningen besluttet, at gydebankerne i Karup Å i år skal friskes op og luftes. Det sker i to omgange den 18. november og den […]

Udelukket fra fiskeri i Skjern Å

Kontroludvalget ved Skjern Å har udelukket to lystfiskere fra fiskeri i Skjern Å i 2017 og 2018. Den ene er udelukket for aflivelse af en storlaks, efter kvoten var opbrugt. Den anden er udelukket grundet fiskeri med krog med modhage. Desuden har en lystfisker modtaget en skriftlig advarsel for uhensigtsmæssig håndtering af en laks under […]

Stop for hjemtagning af storlaks i Storåen

Så er kvoten af de store laks over 75 cm fisket op i Storåen.   Sammenslutningen ved Storå har d. 12. maj 2017 i henhold til dispensationen om hjemtagelse af laks fra Storå meddelt stop for hjemtagelse af ”store” laks, idet laks nr. 217 nu er indberettet på sammenslutningens hjemmeside.   Skulle du fange en […]

Laksestop i hele Skjern Å

Kvoten for storlaks, laks over 70 cm, er nu opbrugt på både nedre- og øvre Skjern Å, der er derfor indført øjeblikkeligt stop for hjemtagning af storlaks Det betyder, at der er indført øjeblikkeligt stop for hjemtagning af laks blandt andet på foreningens stykker ved Skarrild. Kun i Vorgod Å og i Omme Å, er […]

Amalie blev danmarksmester

Stor tillykke til verdens sejeste fluebinderpige, 14-årige Amalie Vinderslev Østergaard Nielsen, der netop er blevet danmarksmester i fluebinding.  

Årets laksekvoter afsløret

Så er de nye laksekvoter for 2017 blevet afsløret. Storåen har igen førertrøjen på. Med baggrund i årets bestandanalyser, har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen netop afsløret laksekvoterne for 2017. Storåen ligger i klar front med en tildeling på 475 laks. – 220 laks over 75 centimeter og 250 laks under 75 centimeter fanget nedstrøms Holstebro vandkraftsø. […]

Ingen nye regler ved Skjern Å

Så er årets repræsentantskabsmøde i Skjern Å Sammenslutningen overstået. Torben Thinngaard fra vandplejeudvalget, kunne på mødet berette, at situationen for Skjern Å laksen er alvorlig. Undersøgelser viser, at der er færre smolt i Skjern Å og at ikke mindre end 68% af smoltene forsvinder på deres rejse fra åen og til slusen i Hvide Sande. […]

loading