Arkiv | Nyt fra forbund og sammenslutninger

Polske tyvfiskere lukker særkvoten ved Skjern Å

Særkvoten af storlaks i Skjern Å er nu lukket. Det skyldes to polske tyvfiskere, der var på vej til at hjemtage ulovligt fangede laks. Laksene, der blev fanget ved Lønbørg, blev trukket fra den samlede kvote – og så var kvoten brugt. Trist den slags ulovligheder skal gå ud over den store skare af ærlige […]

Følg anbefalingerne

Der er mange laks i Skjern Å og fiskeriet går godt. Men, der er desværre fundet flere drivende, døde laks i åen. Skjern Å Sammenslutningen har udsendt denne reprimande: Følg anbefalingerne: To laks pr. dag og 10 genudsatte laks pr. sæson. Brug ikke trekroge større end str. 8, dobbeltkroge større en 10 og enkeltkroge større […]

Frivillig til hjælp med regulering af skarv søges

Skjern Å Sammenslutningen har brug for hjælp, hvis der skal være regulering af Skarv på Ringkøbing Fjord dette efterår.   Sammenslutningen arbejder på at hyre en mand til at koordinere skarvreguleringen, men det når de ikke til 1. september, hvor skarvreguleringen skal starte på fjorden.   Sidste år blev der nedlagt 832 skarv ved fjorden. […]

Skån fiskene i sommervarmen

Fiskene i vore vandløb er trængte i det varme og lave vand. Det har knebet for nogle at forstå, at vildlaksen er totalfredet, og at vi skal passe på den. Derfor kommer Skjern Å Sammenslutningen nu med en præcisering af anbefalingerne omkring fiskeriet i den ekstreme varme og tørke. Skjern Å Sammenslutningen skriver: – Den […]

Karup Å Whisky

Karup Å Konkurrencen 2018 nærmer sig, og du kan allerede nu bestille eller byde på den berømte Karup Å Whisky, der plejer at være i en klasse for sig. Whisky kan bestilles på: www.karupaasam.dk ligesom du også kan byde på de første 100 nummerede flasker.

Slut med krav om cirkelkroge

For år tilbage blev der indført påbud om brug af cirkelkroge til agnfiskeri efter laks i de vestvendte, danske lakseåer, Siden har der været rejst spørgsmål omkring det hensigtsmæssige ved brugen af krogene, og om de i det hele taget er mere skånsomme ved laksene end almindelige J-kroge? Det har ført til, at en ny […]

Udvalgte Storå-fiskere skal fange laks i fredningstiden

Mærkning med radiosender Ved Storåen kommer 2018 til at byde på flere forskellige undersøgelser af laksebestanden. 10 udvalgte Storå-fiskere kan starte årets laksefiskeri i Storåen inden premieren. Grunden er, at de skal fiske for Danmarks Tekniske Universitet, som led i en ny undersøgelse. Undersøgelsen går ud på, at finde ud af, hvor meget det danske […]

Storlaksekvoten deles i to

På repræsentantskabsmødet i Skjern Å Sammenslutningen, blev det besluttet, at sløjfe reglen om det nye mål på 70 cm – der i år har skilt storlaks fra smålaks – og i stedet vende tilbage til det gamle og landsdækkende mål på 75 cm. Fra 2018 udgøres storlaksekvoten ved Skjern Å derfor af laks fra 75 […]

Luftning af gydebanker

Ved Karup Å er udsætningerne stoppet og erstattet med etablering af nye gydepladser og pleje af de gamle. Derfor bliver der ikke længere elfisket i åen. Til gengæld har Karup Å Sammenslutningen besluttet, at gydebankerne i Karup Å i år skal friskes op og luftes. Det sker i to omgange den 18. november og den […]

Udelukket fra fiskeri i Skjern Å

Kontroludvalget ved Skjern Å har udelukket to lystfiskere fra fiskeri i Skjern Å i 2017 og 2018. Den ene er udelukket for aflivelse af en storlaks, efter kvoten var opbrugt. Den anden er udelukket grundet fiskeri med krog med modhage. Desuden har en lystfisker modtaget en skriftlig advarsel for uhensigtsmæssig håndtering af en laks under […]

loading