Fangster 2019

18/06 Verner Jensen, laks, hun, 83 cm, 4,9 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk,fisken er hjemtaget.
18/06 Michael Damkjær, laks, hun, 108 cm, 13,4 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
18/06 Michael Damkjær, aborre, 25 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk,fisken er genudsat.
18/06 Kristian W. Jensen, stalling 30 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
18/06 Kristian W. Jensen, bækørred 25 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Hesteskoen, fisken er genudsat.
18/06 Kristian W. Jensen, regnbueørredørred 25 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
17/06 Niels Rhode Ottosen, laks, hun 87 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Sdr. Felding. Fisken er hjemtaget.
16/06 Erik Søndergaard, laks, hun, 80 cm, 4,6 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget. Se foto.
15/06 Jan Nielsen, laks, han 73 cm, 5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
14/06 Thomas Moesgaard, havørred, hun, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
14/06 Henning Bak, havørred, hun, 50 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
13/06 Jan Østerby Olesen, havørred, han, 45 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
13/06 Preben Foged Albertsen, havørred, hun, 44 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
13/06 Ole Nielsen, 5 bækørreder, 15-24 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nymølle, fiskene er genudsat.
13/06 Ole Nielsen, 5 bækørreder, 15-25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fiskene er genudsat.
12/05 Sven Berggreen, laks, hun, 78 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
10/06 Ole Nielsen, stalling, 35 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nymølle, fisken er genudsat.
10/06 Ole Nielsen, 38 bækørreder, 15-38 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nymølle, fiskene er genudsat.
10/06 Mads Ole Madsen, havørred, hun 50 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
07/06 Preben Foged Albertsen, laks, han, 93 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
07/06 Kent Ullerup, havørred, hun 47 cm, 0,7 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
06/06 Carl Baes, laks, hun, 85 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
05/06 Søren Hjortgaard, laks, han, 112 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
05/06 Jan Nielsen, laks hun, 90 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
05/06 Bjarne Nielsen, laks, han 82 cm, 5,5 kilo, fanget på Orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
02/06 Nils Svalebøg, regnbueørred, 32 cm, fanget på flue ved Skarrild Bro i Skjern Å, fisken er hjemtaget.
02/06 Dennis Heine Sørensen, stalling, 42 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
02/06 Dennis Heine Sørensen, stalling, 50 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
01/06 Frank Jensen, regnbueørred, 32 cm, fanget på flue ved Skarrild Bro i Skjern Å, fisken er hjemtaget.
01/06 Frank Jensen, regnbueørred, 40 cm, fanget på flue ved Skarrild Bro i Skjern Å, fisken er hjemtaget.
31/05 Jan Andersen, laks, han, 83 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Sdr. Felding, fisken er genudsat.
30/05 Jesper Ottosen, laks, hun, 85 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
30/05 Dennis Heine Sørensen, regnbueørred, 36 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er genudsat.
30/05 Dennis Heine Sørensen, regnbueørred, 44 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er genudsat.
30/05 Dennis Heine Sørensen, regnbueørred, 38 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er genudsat.
30/05 Dennis Heine Sørensen, stalling, 28 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
30/05 Dennis Heine Sørensen, stalling, 31 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
29/05 Jesper Ottosen, regnbueørred, 35 cm, fanget på flue ved Skarrild Bro i Skjern Å, fisken er hjemtaget.
29/05 Ole Vedsted, laks, hun 83 cm, 6,4 kilo, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
29/05 Søren Fredslund Andersen, laks, hun, 82 cm, 5,1 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
28/05 Verner Mortensen, regnbueørred 40 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er hjemtaget.
27/05 Verner Mortensen, regnbueørred 26 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er hjemtaget.
27/05 Verner Mortensen, regnbueørred 32 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er hjemtaget.
27/05 Verner Mortensen, regnbueørred 35 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er hjemtaget.
27/05 Verner Mortensen, regnbueørred, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er hjemtaget.
27/05 Verner Mortensen, regnbueørred 33 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
26/05 Ole Nielsen, regnbueørred, 42 cm, 1,1 kilo fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
25/05 Anja Ellehave , laks, han 95 cm, 8,2 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
25/05 Kim Jensen, regnbueørred 41 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
25/05 Kim Jensen, regnbueørred 34 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
24/05 Verner Mortensen, laks, hun, 82 cm, 4,8 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
24/05 Preben F. Albertsen, laks, han, 80 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
23/05 Kim Jensen, regnbueørred, 33 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
23/05 Kim Jensen, regnbueørred, 31 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
23/05 Kim Jensen, regnbueørred, 27 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
23/05 Torben Albertsen, laks han, 96 m, 8,5 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
19/05 Jesper Palm, laks, han, 100 cem, 8,3 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
17/05 Kent Ullerup. gedde, 90 cm, 6 kilo, fanget på spin i Vorgod Å ved Troldhede, fisken er genudsat.
14/05 Søren Bartelt, laks, hun, 90 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
13/05 Jakob Fiedler, Regnbueørred, 55 cm, 2,2 kilo, fanget på spin i Karup Å ved Karup Kirke, fisken er hjemtaget.
13/05 Jakob Fiedler, Regnbueørred, 45 cm, 1,2 kilo, fanget på spin i Karup Å ved Høgild, fisken er hjemtaget.
11/05 Søren Chr Olesen, laks, han, 87 cm, 7,1 kilo, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
11/05 Karl Henrik Hamann, laks, han, 95 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
08/05 Jørn Hansen, Laks, hun, 91 cm, 7,95 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur, fisken er hjemtaget.
01/05 Ole Nielsen, regnbueørred, 38 cm, fanget på flue i Karup Å på Kirkestykket, fisken er hjemtaget.
30/04 Ole Nielsen, 6 bækørreder, 28-20-20-15-15-15 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fiskene er genudsat.
30/04 Ole Nielsen, stalling, 36 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
29/04 Brian Antonsen, laks, han, 102 cm, 10,9 kilo fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
27/04 Thomas Sørensen, laks, hun, 94 cm, 7,2 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
26/04 Søren Brobyskov, regnbueørred, 42 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
25/04 Ernst Kjelgaard, laks, hun, 88 cm, 7,1 kilo fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
19/04 Anders Emil Børresen, laks, 94 cm, 7,15 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur, fisken er hjemtaget.
19/04 Bruno Sørensen, laks, han, 91 cm, 8 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
18/04 Rune Christiansen, laks, hun 85 cm, 4,9 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
17/04 Klaus Steen Nielsen. 92 cm, 7,6 kilo, fanget på flue i Storåen ved Burgård, fisken er hjemtaget.
17/04 Finn meldgård, laks, hun, 91 cm, 7 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
17/04 Jan Brinch Hansen, laks, han, 80 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Sdr. Felding, fisken er genudsat.
16/04 Dennis Heine Sørensen, laks, han, 85 cm, 4,9 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
16/04 Kent Ullerup, bækørred (smolt), 20, cm, fanget op flue i Skjern Å ved Skarrild, fisken er genudsat.
16/04 Kent Ullerup, stalling, 25, cm, fanget op flue i Skjern Å ved Skarrild, fisken er genudsat.
16/04 Tim Mortensen, laks, hun, 91 cm, 7 kilo, fanget i Skjern Å ved Skarrild på flue, fisken er hjemtaget. Se foto
06/04 Gert Østergård, bækørred, 29 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
06/04 Gert Østergård, bækørred, 20 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
27/03 Bent Nielsen, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
27/03 Bent Nielsen, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
27/03 Bent Nielsen, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
20/03 Erik Dalgård, bækørred 22 cm, fanget på orm i Råsted Lilleå ved Nymølle, fisken er genudsat.
10/03 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 25 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå, Engen, Fisken blev genudsat.
10/03 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 27 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå, Engen, Fisken blev genudsat.
10/03 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 20 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå, Engen, Fisken blev genudsat.
10/03 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 44 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå, Engen, Fisken blev genudsat.
01/03 Jens Bach Sørensen, bækørred, 20 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå, Nymølle, Fisken blev genudsat.
01/03 Jens Bach Sørensen, havørred, han, 37 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå, Nymølle, Fisken blev genudsat.
01/03 Verner Jensen, havørred, han 42 cm, 0,6 kilo, fanget på orm i Karup Å ved Åkjær. Fisken er hjemtaget.
01/03 Verner Jensen, havørred, han 38 cm, fanget på orm i Karup Å ved Åkjær. Fisken er genudsat.
01/03 Jakob Krogager, havørred, hun, 39 cm, fanget på flue i Karup Å ved Sdr. Resen. Fisken er genudsat.
01/03 Verner Mortensen, havørred, hun, 37 cm, fanget på flue i Karup Å ved Høgild. Fisken er genudsat.

loading