Fangster 2020

04/07 Henning Nielsen, laks, han 69 Ccm, 2,8 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
04/08 Jacob Kroager, havørred, han 74 cm, 5,2 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
03/08 Morten Martinsen, regnbueørred, 43 cm, fanget i Vorgod Å ved Troldhede på spin, fisken er hjemtaget.
03/08 Frank Jensen, laks, hun 92 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
02/08 Leif Jensen, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
02/08 Mogens Jørgensen, bækørred, 20 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
01/08 John Broe Rasmussen, laks, fanget i Skjern Å. Oplysninger om fangsten mangler.
31/07 Andreas Mølsted Jørgensen, havørred, hun, 60 cm, 2,5 kio, fanget på flue i Karup Å ved Karup Kirke, fisken er hjemtaget.
31/07 Thomas Samuelsen, havørred, han, 50 cm, fanget i Skjern Å ved Albæk på spin, fisken er genudsat.
29/07 Andreas Mølsted Jørgensen, havørred, han, 64 cm, 2,5 kilo, fanget på flue i Karup Å ved Karup Kirke, fisken er hjemtaget.
29/07 Andreas Mølsted Jørgensen, havørred, han, 45 cm, fanget på flue i Karup Å ved Karup Kirke, fisken er genudsat.
28/07 Hans Henrik Holm, havørred, hun, 35 cm, fanget på spin i Hellegård Å, fisken er genudsat.
27/07 Svend Lund Larsen, bækørred 33, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
26/07 Svend Lund Larsen, gedde, 53 cm, fanget på spin i Vorgod Å ved Troldhede, fisken er genudsat.
26/07 Hans. b. Larsen, bækørred, 36 fanget på spin i Holtum Å ved Hygild, fisken er hjemtaget.
26/07 Verner Mortensen, havørred, han 47cm, fanget på flue ved Skarrild Bro, fisken er genudsat.
25/07 Martin Krogh, laks hun, 78 cm, fanget på flue ved Kodbøl i Skjern Å, fisken er genudsat.
25/07 Torben albertsen, laks, han 71 cm, fanget på flue ved Albæk i Skjern Å, fisken er genudsat.
25/07 Torben albertsen, laks, han 63 cm, fanget på flue ved Albæk i Skjern Å, fisken er hjemtaget.
24/07 Erik Søndergaard, havørred, hun, 70 cm, 4,45 kilo, fanget på orm i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
24/07 Erik Søndergaard, havørred, hun, 58 cm, 2,55 kilo, fanget på orm i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
23/07 Torben Albertsen, laks, hun, 83 cm, fanget på spin i Skjern Å bed Albæk, fisken er genudsat.
23/07 Bent Nielsen, havørred, hun, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
23/07 Bent Nielsen, bækørred 10 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
23/07 Bent Nielsen, bækørred 20 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
23/07 Bent Nielsen, bækørred 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
23/07 Bent Nielsen, bækørred 30 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
23/07 Bent Nielsen, bækørred 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
23/07 Bent Nielsen, bækørred 20 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
23/07 Bent Nielsen, bækørred 10 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
23/07 Frank Jensen, laks, han, 66 cm, 2 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
23/07 Bent Nielsen, bækørred, 10 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
23/07 Bent Nielsen, havørred, hun, 45 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
22/07 Frank Jensen, havørred, hun, 61 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
21/07 Jørgen Liin Rasmussen, havørred, han 55 cm, 2,1 kilo, fanget på spin i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
21/07 Verner Mortensen, havørred, han, 63 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
21/07 Emil Avnsbjerg Pedersen, stalling, 20 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Hesteskoen i Skarrild, fisken er genudsat.
21/07 Emil Avnsbjerg Pedersen, stalling, 15 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Hesteskoen i Skarrild, fisken er genudsat.
21/07 Leif Jensen, bækørred, 18 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
21/07 Leif Jensen, bækørred, 18 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
21/07 Leif Jensen, havørred, han, 46 cm, 1 kilo, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej, fisken er hjemtaget.
20/07 Søren Fredslund Andersen, laks, han, 100 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
18/07 Henning Bak, havørred, han, 50 cm, fanget i Skjern Å ved Clasonsborg på spin, fisken er genudsat.
15/07 Finn Meldgaard, laks, han 80 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
15/07 Jørn N. Kristensen, havørred, han 54 cm, 1,75 kilo, fanget i Karup Å ved Åkjær på spin, fisken er hjemtaget.
15/07 Annonym, havørred, hun, 42 cm, 1,1 kilo, fanget på orm i Råsted Lilleå ved Nymølle, fisken er hjemtaget.
15/07 Annonym, havørred, hun, 53 cm, 1,6 kilo, fanget på orm i Råsted Lilleå ved Nymølle, fisken er hjemtaget.
14/07 Emil Avnsbjerg Pedersen, havørred, hun, 40 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej, fisken er genudsat.
14/07 Emil Avnsbjerg Pedersen, havørred, hun, 45 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej, fisken er genudsat.
14/07 Emil Avnsbjerg Pedersen, havørred, hun, 47 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej, fisken er genudsat.
14/07 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 30 cm, fanget p spin i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
14/07 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 30 cm, fanget p spin i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej, fisken er genudsat.
12/07 Jan Fredslund nielsen, havørredhun, 63 cm, fanget på orm i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
11/07 Bjarne Kjær, laks, han 63 cm, 2,8 kilo, hanget på spin i Skjern Å ved Hesteskoen, fisken er hjemtaget.
10/07 Dennis Heine Sørensen, havørred, hun 57, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
09/07 Jørgen Liin Rasmussen, havørred, hun, 54 cm, 2 kilo, fanget på spin i Åkjær ved Karup Å, fisken er hjemtaget.
09/07 Erik Søndergaard, havørred, hun, 57 cm, 2,2 kilo, fanget på orm i Åkjær ved Karup Å, fisken er hjemtaget.
09/07 Lars Stenvang Hansen, laks, hun, 90 cm, fanget i Skjern Å ved Kodbøl på flue, fisken er genudsat.
09/07 Lars Stenvang Hansen, havørred, han, 45 cm, fanget i Skjern Å ved Kodbøl på spin, fisken er genudsat.
08/07 Søren Fredslund Andersen, havørred, hun 55 cm, 1,9 kilo fanget i Karup Å ved Åkjær på spin, fisken er hjemtaget.
08/07 Søren Fredslund Andersen, havørred, hun 64 cm, 3,3 kilo fanget i Karup Å ved Åkjær på spin, fisken er hjemtaget.
08/07 Søren Fredslund Andersen, havørred, hun 77 cm, 5,5 kilo fanget i Karup Å ved Åkjær på spin, fisken er hjemtaget.
08/07 Søren Fredslund Andersen, laks, hun 77 cm, 1,9 kilo fanget i Storåen ved Bur på spin, fisken er genudsat.
08/07 Verner mortensen, havørred, han 48 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er genudsat.
08/07 Edhem Salkic, laks, hun, 98 cm, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
07/07 Niels Rohde Ottosen, havørred, hun 50 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er genudsat.
04/07 Ole Kragholm, havørred, hun 45 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
04/07 Niels Rohde Ottosen, havørred, hun, 45 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
04/07 Niels Rohde Ottosen, laks, hun, 92 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
04/07 Arne Østergård, laks, hun, 88 cm, 6,3 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Sdr. Felding, fisken er hjemtaget.
03/07 John Broe Rasmussen, laks, hun, 81 cm, 4,7 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
03/07 Søren Rex Hansen, havørred, hun 39 cm, fanget på spin i Hellegaard Å, fisken er genudsat.
03/07 Hans Henrik Holm, havørred, hun 25 cm, fanget på spin i Hellegård Å, fisken er genudsat.
02/07 Morten Martinsen, laks, hun 84 cm, 5,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
02/07 Henrik Andersen, bækørred, 20 cm, fanget på spin i Karup Å ved Sdr. Resen, fisken er genudsat.
02/07 Henrik Andersen, bækørred, 25 cm, fanget på spin i Karup Å ved Sdr. Resen, fisken er genudsat.
02/07 Henrik Andersen, havørred, han, 25 cm, fanget på spin i Karup Å ved Sdr. Resen, fisken er genudsat.
02/07 Svend Laursen, laks, hun 80 cm, 4,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
01/07 Jakob Krogager, laks, han, 84 cm, 6,4 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
01/07 Søren Fredslund Andersen, laks, hun, 73 cm, 3,4 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
01/07 Søren Fredslund Andersen, havørred, hun, 40 cm, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
01/07 Søren Fredslund Andersen, havørred, hun, 50 cm, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
01/07 Søren Fredslund Andersen, havørred, hun, 75 cm, 5 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
01/07 Hans Henrik Holm, havørred, hun, 45 cm, 1,1 kilo, fanget på spin i Hellegård Å, fisken er hjemtaget.
30/07 Edhem Salkic, laks, han, 112 cm, 13,34 kilo, fanget på spin i Vorgod Å, fisken er hjemtaget.
29/06 Søren Fredslund Andersen, havørred, han 50 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
29/06 Søren Fredslund Andersen, laks, hun 82 cm, 5,1 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
24/06 Lars Stenvang Hansen, havørred, han 55 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
23/06 Martin Sørensen, laks hun 82 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
22/06 Svend Kristensen, havørred, hun, 45 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
21/06 Allan W K Jensen, havørred, hun 53 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
17/06 Niels-Jørn Mogensen, laks, han, 82 cm, 5,2 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
16/06 Kim Harpsø Jensen, bækørred, 35 cm, fanget på flue ved Hesteskoeln i Skjern Å, fisken er genudsat.
16/06 Benny Stikling, laks, 82 cm, 6,2 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
13/06 Ole Nielsen, 35 stk bækørreder fra 15 til 40 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fiskene er genudsatte.
13/06 Ole Nielsen, 2 stk stallinger 30 og 37 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fiskene er genudsatte.
13/06 Karsten Yde Pedersen, bækørred, 30 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej, fisken er genudsat.
13/06 Jens Bach Sørensen, bækørred, 27 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej, fisken er genudsat.
13/06 Frank Jensen, havørred, han 49 cm, fanget i Skjern Å ved Lundenæs på flue, fisken er genudsat.
13/06 Jakob Krogager, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej, fisken er genudsat.
13/06 Jesper Ottosen, havørred, hun, 65 sm, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
13/06 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 30, fanget på flue i Skjern Å ved Hesteskoen, fisken er genudsat.
13/06 Emil Avnsbjerg Pedersen, laks, hun, 73, fanget på flue i Skjern Å ved Hesteskoen, fisken er genudsat.
13/06 Ole Nielsen, 30 stk bækørreder fra 15 til 32 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nymølle, fiskene er genudsatte.
12/06 Ole Nielsen, stallinger 20 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
10/06 Sven berggreen, bækørred, 33 cm, fanget på flue ved Skarrild Bro i Skjern Å, fisken er genudsat.
09/06 Verner Mortensen, laks, hun 88 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Sdr. Felding, fisken er genudsat.
09/06 Bent Nielsen, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
09/06 Bent Nielsen, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
09/06 Bent Nielsen, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
09/06 Bent Nielsen, bækørred, 35 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
06/06 Morten Jørgensen, laks, hun 86 cm, fanget på spin i Storåen ved Bur, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, Bækørred, 20 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, Bækørred, 20 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, Bækørred, 20 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, Bækørred, 20 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, Bækørred, 25 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, Bækørred, 25 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, stalling, 25 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, stalling, 20 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, stalling, 12 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, Bækørred, 15 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
01/06 Erik Jønsson, Bækørred, 10 cm, fanget på flue i fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
29/05 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 20 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
29/05 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 30 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
29/05 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
29/05 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
29/05 Finn meldgård, regnbueørred, 1 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er hjemtaget.
28/05 Ole Vedsted, laks, hun 102 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Sdr. Felding, fisken er genudsat.
28/05 Finn meldgård, laks, hun 98 cm, fanget på orm i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
26/05 Jørgen Poulsen, gedde, 61 cm, 1,45 kilo, fanget på spin i Omme Å ved Stoustrup. Fisken er hjemtaget.
24/05 Dennis Heine Sørensen, laks, han 111 cm, 12 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
23/05 Jesper Ottosen, laks, han 100 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
21/05 Ivan Bjerregaard, laks, hun, 92 cm, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
18/05 Frank Jensen, laks, han, 91 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
16/05 Thomas Gundersen Thaarup, laks, han 78 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
15/05 Jesper Ottosen, laks, han, 100 cm, fanget på spin ved Skarrild Bro i Skjern Å, fisken er genudsat.
13/05 Svend Lund Larsen, bækørred, 26 cm, fanget på flue i Fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
13/05 Svend Lund Larsen, bækørred, 31 cm, fanget på flue i Fjederholt Å ved Kølkær Bro, fisken er genudsat.
13/05 Preben Jensen , laks, hun, 106 cm, 11,5 kilo, fanget på spin i Vorgod Å, fisken er hjemtaget.
13/05 Ole Vedsted , laks, han, 87 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
13/05 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 20 cm, fanget på flue i Karup Å ved Karup Kirke, fisken er genudsat.
13/05 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 20 cm, fanget på flue i Karup Å ved Karup Kirke, fisken er genudsat.
13/05 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 15 cm, fanget på flue i Karup Å ved Karup Kirke, fisken er genudsat.
12/05 Gert Østergård, aborre, 20 cm, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
11/05 Ole Vedsted, laks, 93 cm, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
08/05 Kim Mathiasen. laks, han, 104 kilo, 11,6 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget
08/05 Morten Jakobsen, laks, hun, 94 cm, 8 kilo, fanget i Vorgod Å på spin, fisken er hjemtaget
08/05 Klaus Steen Nielsen, laks, hun, 95 cm, 8 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
08/05 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 25 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nymølle, fisken er genudsat.
07/05 Finn Meldgård, laks hun, 77 cm, 4,5 kilo, fanget på orm i Storåen ved Bur, fisken er hjemtaget.
05/05 Svend Lund Larsen, bækørred, 25 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej, fisken er genudsat.
05/05 Per Mogensen, Laks hun, 93 cm, 7,8 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
05/05 Kenneth Mænd Elkjær, laks, hun, 98 cm, 9,2 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
05/05 Henrik V. Pedersen, laks, hun, 91 cm, 7,5 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
03/05 Søren Chr Olesen, laks hun, 85 cm, 6,4 kilo, fanget på orm i Storåen ved Bur, fisken er hjemtaget.
03/05 Svend Lund Larsen, bækørred, 32 cm, fanget på spin i Damhus Å, fisken er genudsat.
03/05 Kristian Jensen, bækørred, 15 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
03/05 Kristian Jensen, bækørred, 20 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
01/05 Torben Albertsen, laks hun 98 cm, 9,8 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
29/04 Ole Andresen, laks, hun, ukendt længde og vægt, fanget på flue ved Skarrild Bro i Skjern Å, fisken er genudsat.
29/04 Henrik Fischer-Knudsen, regnbueørred, 55 cm, 1,5 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Sdr. Felding, fisken er hjemtaget.
28/04 Thomas Gundersen Thaarup, laks, han 99 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
26/04 Johnny Hansen, laks, hun, 90 cm, 8 kilo, fanget på orm i Storåen ved Burgård, fisken er hjemtaget.
26/04 Tommy Størner, laks, hun, 97 cm, 8,5 kilo fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
25/04 Søren Fuglsang, laks hun, 89 cm, 7,8 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
24/04 Henrik Madsen, bækørred, 30 cm, fanget på flue ved Skarrild Bro i Skjern Å, fisken er genudsat.
24/04 Verner Mortensen, laks, hun, 92 cm, 7,2 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Hesteskoen, fisken er hjemtaget.
23/04 Ole Vedsted, laks, hun, 95 cm, 8,2 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
21/04 Jørn From, laks, hun, 86 cm, 7,8 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
21/04 Brian Antonsen, laks, hun, 85 cm, 6,5 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Sdr. Felding, fisken er hjemtaget.
20/04 John Broe Rasmussen, laks, hun, 93 cm, 7,45 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
20/04 Jørn N. Kristensen, laks, hun 89 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
19/04 Carsten Keis Fomsgaard, laks 90 centimeter, 8 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur, fisken er hjemtaget.
19/04 Verner Mortensen, gedde 90 cm, fanget på flue i Omme Å ved Stovstrup, fisken er genudsat.
17/04 Annonym fanger, laks, hun, 94 cm, 8,2 kilo fanget på flue i Hesteskoen i Skjern Å, fisken er hjemtaget.
17/04 Kim Jensen, regnbueørred, 40 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er hjemtaget.
17/04 Kim Jensen, bækeørred, 24 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er hjemtaget.
17/04 Anders Børresen, laks, hun, 100 cm, 9,7 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
17/04 Jens Bach Sørensen, bækørred, 25 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Engen på flue, fisken er genudsat.
17/04 Karsten M Andersen, bækørred, 25 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
17/04 Karsten M Andersen, bækørred, 25 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
16/04 Jesper Moldaschl,laks, han, 111 cm, 12 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
17/04 Kim Jensen, bækørred, 28 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Hesteskoen, fisken er genudsat.
16/04 Svend-Erik Thye, laks, hun, 92 cm, 7,58 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
16/04 Søren Chr Olesen, laks, hun, 95 cm, 8,4 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
16/04 Anders Børresen, laks, han, 99 cm, 9 kilo, fanfet på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
16/04 Thomas Sørensen, gedde, 68 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
16/07 Svend Erik Rasmussen, laks, hun, 90 cm, 6,75 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
16/07 Henning Strand Olesen, laks, han, 89 cm, 7 kilo, fanget p spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
16/04 Verner Jensen, laks, han, 101 cm, 9,54 kilo, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
16/04 Morten Jørgensen, laks, han, 107 cm, 11,3 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
16/04 Peter Bilgrav Sørensen, laks, hun 88 cm, 6,8 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
16/04 Martin Simonsen. laks, 100 cm, 9,4 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild, fisken er hjemtaget.
04/04 Frank Jensen, bækørred 28 cm, fanget på flue i Omme Å ved Farre, fisken er genudsat.
04/04 Frank Jensen, bækørred 30 cm, fanget på flue i Omme Å ved Farre, fisken er genudsat.
04/01 Gert Østergård, bækørred 27 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Nybølle. Fisken er genudsat.
04/01 Gert Østergård, bækørred 28 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Nybølle. Fisken er genudsat.
04/01 Gert Østergård, bækørred 24 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Nybølle. Fisken er genudsat.
31/03 Havørredhan 68 cm, 3,4 kilo fanget på spin i Karup Å ved Karup Kirke, fisken er hjemtaget.
03/03 Hans H Holm, havørredhan, 30 cm, fanget på spin i Hellegård Å, fisken er genudssat.

loading