Fangstindberetning

Alle fangster, hjemtagne og genudsatte, gjort på Lystfiskerforeningen af 1926’s fiskevand  SKAL, via denne side, indberettes til foreningen samme dag fisken er fanget.

Der  kun indberettes en fisk ad gangen. Har du fanget flere fisk, SKAL du lave en indberetning for hver fisk. Når du er færdig med den første indberetning, klikker du på “færdig”, så får du skemaet frem igen og kan indberette næste fisk.

Du skal KUN skrive din fangst ind en gang. Din fisk er registreret, når du har klikket på “færdig”. Du skal ikke forvente, at din indberetning automatisk dukker op på siden med fangstresultater med det samme. Indtastningen sker manuelt og efter tid og behov.

Indberetningerne er et nødvendigt stykke værktøj, til løbende bedømmelse af fiskeri og fiskevand. De obligatoriske fangstindberetninger afløser den årlige fangstrapport, men ikke benyttelsesrapporten, der også er obligatorisk og fremsendes til medlemmerne, når fiskeåret er slut.

Har du taget et billede at din fangst, må du gerne maile det til: pr@lf26.dk

Vi vil også være glade, hvis du har en god fiskehistorie eller naturoplevelse, du vil dele via hjemmesiden eller Facebook.

Alle fangster af laks og havørreder SKAL desuden, samme dag de er fanget, som vanligt efter fangststed, indberettes til de respektive sammenslutninger: Skjern Å SammenslutningenSammenslutningen ved StoråKarup Å Sammenslutningen

Ønsker du at optræde anonymt i fangstrapporten her på hjemmesiden, så skriv venligt “anonym” i indberetningen, efter dit navn.

loading