Fangster 2021

05/03 Peter Rasmussen, havørredhun, 55 cm, 1,7 kilo fanget på spin i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
04/03 Kent Ulerup, havørred, hun 25 cm, 0,1 kilo, fanget på flue i Karup Å ved Åkjær, fisken er genudsat

loading