Fangster 2021

08/10 Svend Lund Larsen, laks, han, 73 cm, fanget på spin i Omme Å ved Stoustrup, fisken er genudsat.
08/10 Svend Lund Larsen, laks, han, 82 cm, fanget på spin i Omme Å ved Stoustrup, fisken er genudsat.
08/10 Verner Mortensen, havørred, hun, 56 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Hesteskoen, fisken er genudsat.
08/10 Jørn From, havørred, han, 40 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
07/10 Stefan Bartelsen, havørred, hun 52 cm, fanget på spin i Hellegård Å, fisken er hjemtaget.
07/10 Lars Stenvang, laks, han, 70 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
07/10 Lars Stenvang, laks, han, 90 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
07/10 Frank Jensen, havørred, hun 42, fanget på flue i Skjern Å ved Sdr. Felding, fisken er genudsat
07/10 Stefan Bartelsen, laks, han 60 cm, fanget på spin i Hellegård Å, fisken er hjemtaget.
04/10 Søren Chr Olesen, laks, han, 61 cm, 2 kilo, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
04/10 jørn harritz, havørred, han 62 cm, 2,8 kilo, fanget på spin i Karup Å ved Høgild, fisken er hjemtaget.
03/10 Jesper Ottosen, laks, han, 65 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Skarrild, fisken er genudsat.
02/10 Lars Korshøj, havørred, han 56 cm, 2,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
01/10 Stefan Bartelsen, havørred, hun 55 cm, fanget på spin i Karup Å ved Sdr. Resen, fisken er hjemtaget.
28/09 Svend Erik Rasmussen, havørred, hun, 51 cm, 1,5 kilo fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget,
27/09 Verner Mortensen, laks, han 75 cm, fanget på flue i Omme Å ved Rabæk, fisken er genudsat.
27/09 Kristian Nøreng, laks, han, 65 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
27/09 Kristian Nøreng, havørred, hun, 55 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
26/09 Jakob Krogager, havørred, han, 56 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
25/09 Claus Jeppesen, havørred, hun 55 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Sdr. Felding, fisken er genudsat.
25/09 Steffen R. Bengtsson, gedde, 87 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
21/09 Svend Kristensen, laks, han 60 cm, 0,1 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
18/09 Michael Damkjær, havørred, hun, 52 cm, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
17/09 Frank Jensen, laks, han, 65 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
16/09 Michael Damkjær, laks, hun, 64 cm, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
16/09 Michael Damkjær, laks, han, 66 cm, 2,5 kilo fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
16/09 Michael Damkjær, havørred, hun 47 cm, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
16/09 Kim Harpsø Jensen, laks, hun, 76 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild, fisken er genudsat.
14/09 Thomas Kjelgaard, laks, han, 70 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
13/09 Kristian Nøreng, havørred, hun, 55 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild. fisken er genudsat.
12/09 Søren Chr Olesen, laks, han, 59 cm, 1,7 kilo, fanget på orm i Vorgod Å ved Ahler Gårde, fisken er hjemtaget.
12/09 Morten Martinsen, havørred, hun, 50 cm, fanget på spin i Vorgod Å ved Troldhede, fisken er genudsat.
11/09 Dennis Heine Sørensen, laks, hun, 90 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild, fisken er genudsat.
08/09 Ernst Kjelgaard, havørred, hun, 40 cm, fanget på flue i Storåen ved Bur, fisken er genudsat.
07/09 Michael Damkjær, havørred, hun 31 cm, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
06/09 07/09 Michael Damkjær, laks, han, 54 cm, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
06/09 Jan, laks, han, 78 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
01/01 Lars Bistrup. laks, han, 62 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
30/08 Svend Lund Larsen, laks, han, 64 cm, fanget på flue i Omme Å ved Stoustrup, fisken er genudsat.
29/08 Hans. b. Larsen, regnbueørred, 20 cm, fanget på spin i Karuo Å ved Høgild, fisken er genudsat.
29/08 Hans. b. Larsen, regnbueørred, 25 cm, fanget på spin i Karuo Å ved Høgild, fisken er genudsat.
27/08 Anonym, laks han, 62 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
27/08 Søren Chr Olesen, havørred, hun, 59 cm, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
27/08 Michael Damkjær, laks, hun, 79 cm, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
20/08 Henning Povlsen. laks, hun, 75, 3,3 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
25/08 Ole Vedsted, laks, hun, 72 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
25/08 Ole Vedsted, laks, hun, 67 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
24/08 Frank Jensen, havørred, han, 57 cm, 1,7 kilo, fanget på flue i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
23/08 Lars Lauridsen, havørred, han, 47 cm, 1,4 kilo, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er hjemtaget.
22/08 Lars Korshøj, laks, hun, 60 cm, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsat.
22/08 Lars Korshøj, havørred hun, fanget på spin i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
22/08 Jørn Hansen, gedde, 55 cm, fanget i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
21/08 Martin Krogh, Laks, han 65 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
20/08 Henning Povlsen, laks, hun, 75 cm, 3,3 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
18/08 Lars Stenvang, laks, hun 60 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
18/08 Lars Stenvang, laks, hun 65 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
18/08 Jørn Hansen, laks, hun 82 cm, fanget i Storåen ved Bur på spin, fisken er genudsat.
17/08 Niels-Jørn Mogensen, laks, han 64 cm, 2,1 kilo, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
17/08 Finn Meldgård, laks, han 85 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
15/08 Claus Jeppesen, laks, han, 80 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Sdr. Felding, fisken er genudsat.
14/08 Thomas Kjelgaard, laks, han, 63, 2,4 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
13/08 Thomas Sørensen, gedde, 62 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
13/08 Thomas Sørensen, laks, hun, 84 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
13/08 Frank Jensen,laks, han, 85 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
12/08 Morten Martinsen, laks, han, 64 cm, fanget på spin i Vorgod Å ved Ahler Gårde, fisken er hjemtaget.
11/08 Steffen Rytter Bengtsson, havørred, han, 54 cm, 1,7 kilo, fanget på spin i Karup Å ved Åkjær, hjemtaget.
11/08 Steffen Rytter Bengtsson, havørred, han, 49 cm, fanget på spin i Karup Å ved Åkjær, fisken er genudsat.
11/08 Preben Jensen, laks, hun, 75 cm, 3,8 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
11/08 Svend Lund Larsen, havørred, han, 60 cm, fanget i Vorgod Å ved Troldhede, fisken er genudsat.
11/08 Dennis Heine Sørensen, laks, han, 65 cm, 2,6 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
10/08 Bent Vilain, laks, han, 60 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
09/08 Svend Lund Larsen, laks, han 82 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
08/08 Frank Jensen, havørred, hun, 60 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Kpdbøl, fisken er genudsat.
08/08 Frank Jensen,laks, han, 92 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Kpdbøl, fisken er genudsat.
08/08 Lars korshøj, havørred, han, 60 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er genudsat.
07/08 Poul Skov Füllemann, laks, hun, 75 cm, 4 kilo, fanget op spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
06/08 Kim Harpsø Jensen, laks, han, 83 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
06/08 Kristian Nøreng, havørred, han, 62 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk. Fisken er genudsatte.
06/08 Anders Børresen, laks, hun, 74 cm, 4,1 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
04/08 karsten lund jensen, havørred, hun, 52 cm, 1,5 kilo, fanget i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er hjemtaget.
04/08 karsten lund jensen, havørred, hun, 58 cm, 2 kilo, fanget i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er hjemtaget.
04/08 Hasse Rasmussen, laks, han, 74 cm, 4,4 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
02/08 Svend åge Andersen, laks, hun, 85 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
01/08 Jørn N. Kristensen, laks, hun 78 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
01/08 Martin Krogh, laks, hun 80 cm, fanget på flue ved i Skjern Å Lundenæs, fisken er genudsatte.
31/07 Per Lundvig, laks, han 85 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
31/07 Martin Krogh.laks, han, 85 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
30/07 Jesper Ottosen, laks, hun, 80 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
29/07 Preben Jensen, laks, hun, 75 cm, 4,3 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
29/07 Jens Ingemann Michaelsen, laks, hun, 67 cm, 3,1 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
29/07 Jan, laks, hun 90 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
29/07 Kristian Nøreng, laks, han, 65 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Clasonsborg, fisken er hjemtaget.
27/07 Karsten Jensen, havørred, hun, 38 kilo 68 cm, fanget på spin i Karup Å ved Koldkur, fisken er hjemtaget.
24/07 Frank Jensen, laks, han 85 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
23/07 Frank Jensen, laks, han 82 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
21/07 Lars Stenvang Hansen, laks, han, 80 cm, fanget på spun I Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
19/07 Jesper Ottosen, havørred, hun 60 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
18/07 Morten Martinsen, havørred, hun 44 cm, fanget i Karup Å ved Karup Kirke på spin, fisken er genudsat.
12/07 Frederik Kjær, laks, hun, 77 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
11/07 Frederik Kjær, havørred, han, 50 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
11/07 Jesper Ottosen, havørred, hun 70 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
11/07 Karl Aaby, havørred, hun 48 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Thingstrup på spin, fisken er hjemtaget.
10/07 Morten Martinsen, havørred, han, 51 cm, fanget i Karup Å ved Koldkur på spin, fisken er hjemtaget.
10/07 Martin Krog, havørred, hun, 65 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
07/07 Hans Henrik Holm, bækørred, 15 cm, fanget på spin i Hellegård Å, fisken er genudsat.
07/07 Rasmus Gudbergsen, stalling, 25 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er genudsat.
07/07 Karl Aaby, havørred, hun 52 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Thingstrup på spin, fisken er genudsat.
07/07 Karl Aaby, havørred, hun 50 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Nymølle på spin, fisken er genudsat.
06/07 Karl Aaby, havørred, hun 52 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej på flue, fisken er genudsat.
05/07 Benny Juhl. laks, han, 72 cm, 2,8 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur, fisken er hjemtaget.
03/07 Frank Jensen, havørred han, 67 cm, 3,1 kilo, fanget på flue i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
03707 Christian Ebbesen, havørred, hun, 60 cm, fanget på flue i Skjern Å bed Albæk, fisken er genudsat.
28/06 Lars Lauridsen, bækørred, 28 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er genudsat.
27/06 Lars Lauridsen, bækørred, 44 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er genudsat.
25/06 Karl Aaby, havørred, hun, 50 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
24/06 Michael Gaarsvig, laks, han, 92 cm, 7,1 kg, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
24/06 Ole Kragholm, laks, hun, 75 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
23/06 Steen Nørskov Jensen, laks, hun, 83 cm, 5,9 kilo, fanfet på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
23/06 Ejgil Jakobsen, laks, hun 82 cm, 5,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
22/06 Kjeld Nielsen, laks, hun 52 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er genudsat.
22/06 Kjeld Nielsen, laks, hun 42 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er genudsat.
22/06 Morten Martinsen, havørred, 55 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsatt.
21/06 Søren Fredslund Andersen, laks, hun, 80 cm, 5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
21/06 Karsten Lund Jensen, havørred, 58 cm, 2 kilo, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Thingstrup. Fisken er hjemtaget.
21/06 Henning Povlsen, laks, hun, 84 cm, 5,1 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
18/06 Jørgen Klokker, laks, han, 95 cm, 8,8 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrildbro, fisken er hjemtaget.
19/06 Anonym, laks, hun, 84 cm, 5,8 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
16/06 Søren Chr Olesen, havørred, 55, cm, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
16/06 Svend Kristensen, laks, hun, 84 cm, 5,7 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
16/06 Lars Lauridsen, bækørred, 30 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er genudsatte.
16/05 Emil Nielsen, laks, hun, 90 cm, 8 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsatte,
14/06 Steen Faergemand, havørred, han, 52 cm, 1,5 kilo, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er hjemtaget.
12/06 Ivan Bjerregaard, laks, hum, 86 cm, 6,5 kilo, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
11/06 Jesper Lillelund, laks, han 76 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
06/06 Lars Lauridsen, havørred, han, 53 cm, 1,9 kilo, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er hjemtaget.
06/06 Peter Bilgrav Sørensen, laks, hun, 92 cm, 8 kilo, fanget på spin i Vorgod Å ved Ahler Gårde, fisken er hjemtaget.
05/06 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 15 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
05/06 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 25 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
31/05 Ole Vedsted, laks, han, 79 cm, 5,9 kilo, fanget på orm i Storåen ved Bur, fisken er hjemtaget.
23/05 Lars Korshøj, laks, hun, 80 cm, 4,75 kilo, fanget på spin ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
21/05 Søren Fredslund Andersen, 80 cm, 5 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
18/05 Steen Fløe Jørgensen, laks, hun 85 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
17/05 Steen Faergemand, bækørred, 18 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Thingstrup. Fisken er genudsatte.
15/05 Jens bach Sørensen, bækørred, 27 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsatte.
11/05 Leo Hestbech, laks, hun 89 cm, 6,8 kilo, fanget på flue i Vorgod Å ved Troldhede, fisken er hjemtaget.
07/05 Steen Fløe Jørgensen, laks, hun, 85 cm, 6 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
07/05 Frank Jensen, regnbueørred, 36 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er hjemtaget.
28/04 v Kim Harpsø Jensen, laks, hun 77 cm, 4,5 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
28/04 Jesper Baadsgaard , laks, hun, 83 cm, 5,3 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
28/04 Jakob Schmidt, gedde, 70 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsatte.
27/04 Einer Olesen, laks, han, 102 cm, 12,6 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
26/04 Ole Stokholm Lauridsen, lak, hun 97 cm, 8,6 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
23/04 Johnny Hansen, laks, hun 94 cm, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
19/04 Jørgen Moos, laks, hun, 83 cm, 4,7 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
19/04 Flemming Hosbjerg, laks, hun, 96 cm, 8,8 kilo, fanget på orm i Storeån ved Bur, fisken er hjemtaget.
17/04 Steen Fløe Jørgensen, laks, han, 85 cm, fanget på flue ved Albæk i Skjern Å, fisken er genudsat.
17/04 Per Andreasen, gedde, 40 cm, fanget på spin i Storåen ved Bur, fisken er genudsat.
17/04 Ole Vedsted, laks 88 cm, 7,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Skarrild, fisken er hjemtaget.
16/04 Torben Albertsen, laks, han, 75 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
16/04 Svend Overby, laks, hun, 88 cm, 6,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Skarrild Bro. Fisken er hjemtaget.
16/04 Leo Hestbech, laks, hun, 89 cm, 6,9 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
16/04 Verner Mortensen, laks, hun, fanget på flue i Omme Å ved Stoustrup, fisken er hjemtaget.
16/04 Peter Bilgrav Sørensen, laks, hun, 92 cm, 7,7 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
24/03 Gert Østergård, bækørred, 25 cm, fanget i Damhus Å ved Donskær, fisken er genudsat.
05/03 Peter Rasmussen, havørredhun, 55 cm, 1,7 kilo fanget på spin i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
04/03 Kent Ulerup, havørred, hun 25 cm, 0,1 kilo, fanget på flue i Karup Å ved Åkjær, fisken er genudsat

loading