Karup Å ved Åkjær

Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, medfiskeret Lystfiskerforeningen af 1926.

Der må fiskes på øst-siden af Karup Å fra Trevad Bro og 2,2 km nedstrøms – forbi Mogenstrup Spang til Drikkestedet.

Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Se i øvrigt særlige regler for fiskeri i Karup Å på Åkjær-, Fly- og Estvad-stykkerne.

P: fra Trandumvej køres ca. 2,2 km. ad Åkjærvej, herefter til venstre ad grusvej ned mod åen.

P: fra Trandumvej køres ca. 300 m. ad Åkjærvej, herefter til venstre ad grusvej ned mod åen.

P: på vest-siden af åen, hvor Trandumvej krydser Karup Å.

 

Jeppe Aakjærs fiskevand

Et kendt, smukt og klassisk stykke fiskevand med historie. Det var her vore berømte og folkekære digter og forfatter, Jeppe Aakjær, tilbragte sin barndomstid, som hyrdedreng, men også med lidt fiskeri i åen. Det kan du læse mere om i Jeppe Aakjærs bog, Fra Min Bitte Tid. Senere lod Jeppe Aakjær rejse en mindesten over sine forældre ved Åkjær. Teksten lyder:

Her vendte far sin plov så mangen gang

Når grålærken højt over sandmarken sang

Her gik min mor i sin grove grå kjole

og så med tynget blik mod den synkende sol.

Thi sætter Eders søn denne liden grå sten

til minde om en færd der som duggen var ren.

Jeppe_Aakjaer_1909
Jeppe Aakjær
loading