Karup Å ved Sdr. Resen

Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred, gedde.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober – gælder også i søen.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926.

1,4 kilometer fiskeret på nordsiden af åen mellen Sdr. Resen og Fårbæk. Nær Sdr Resen Naturpark og Kongenhus Mindepark. Der må også fiskes i søen nærmest åen.

Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

P: Ved lodsejerens ejendom på Torpvej 4.

resen1

loading