Omme Å ved Stovstrup


Vis Omme Å ved Stovstrup på et større kort

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret i Omme Å: Fiskeriet er alene forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926..

2,5 kilometer af Omme Å ved Stovstrup Eng. Omme Å ved Stovstrup er en del af Skjern Å-systemet og derfor omfattet af samme regelsæt og laksekvote. – Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside – også genudsatte fisk.

Fiskeri forbudt fra 1½ time efter solnedgang til 1½ time før solopgang.

P: fra Stovstrup Engvej køres ned til gangbro, til Omme Å ́s udløb i Skjern Å. 

P: fra Sønderskovvej køres ned ad lille markvej.

P: nord-siden af åen ved vejbroen på Sønderskovvej.

loading