Skjern Å ved Lundenæs, Albæk og Kodbøl


Vis Skjern Å ved Kodbøl, Albæk og Lundenæs på et større kort

Fiskearter: laks, havørred, regnbueørred, bækørred, stalling, gedde.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret i Skjern Å: Lystfiskerforeningen af 1926 og Skjernådalens Lystfiskerforening.

5 kilometer vest for Skjern. 9,7 kilometer af Skjern Å på nord- og syd-siden fra Kodbøl til Omme Å´s udløb i Skjern Å.

Nyt: En god del af fiskevandet – godt fire kilometer af Skjern Å ved Albæk, Lundenæs og Omme Å er fra 2019 alene forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926. Skjern Ådalens Lystfiskerforening har ikke længere medfiskeret og der sælges ikke længere dagkort til stykkerne. Se skiltning.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside – også genudsatte fisk.

Fiskeri forbudt fra 1½ time efter solnedgang til 1½ time før solopgang.

P: fra Ånumvej drejes fra mod Skjern Enge. P: kør ad Kodbølvej til Albæk Bro. P: Fandens Enge, indkørsel fra Ånumvej. P: fra Sønderskovvej køres ned ad lille markvej. P: fra Ånumvej køres ind ad lille skovvej. P: fra Stovstrup Engvej køres ned ad markvej. P: nord-siden af åen ved vejbroen på Sønderskovvej. P: fra Sønderskovvej køres ind ad grusvej og ned ad markvej.

1150558_601701126548768_1890412196_o

loading