Skjern Å ved Skarrild


Vis Skjern Å ved Skarrild på et større kort

Fiskearter: laks, havørred, bækørred, regnbueørred, stalling, gedde.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Vest for Skarrild Bro har Brabrand Lystfiskerforening medfiskeret og Skarrildhus et begrænset antal frikort til rådighed.

4,5 kilometer af Skjern Å, omkring Skarrild. Stykkerne øst for Skarrild Bro er kun for medlemmer af

Lystfiskerforeningen af 1926. Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Clasonborg-stykket vest for Skarrild Bro er forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926, Brabrand Lystfiskerforening og Skarrildhus, fra premieren indtil d. 16/5, hvor dagkortsalget starter.

Alle fangster af laks- og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside – også genudsatte fisk.

Fiskeri og færdsel på Clasonsborgs arealer er forbudt fra kl. 00.00 til kl. 06.00.

P1, P2, P3 og P4: drej af fra Sdr. Ommevej mellem idrætspladsen og vindmøllen. Kør ad grusvejen. Afkørslerne til p-pladserne er markeret med foreningens skilte.

P5: parkering på rastepladsen ved Skarrild Bro. Fiskeri er forbudt fra Skarrild Bro og 1.2 km. nedstrøms.

P6: omkring 50 meter før Ågård drejes til venstre ad et hjulspor ned mod åen.

P7: kør ind ved Skjernvej 103, og følg vejen t.h. – På vej til p-pladsen passeres lodsejerens gård.

Der skal overalt på de små veje køres langsomt og forsigtigt.

skjern50

loading