Skjern Å ved udløbet


Vis Skjern Å ved udløbet på et større kort

Fiskearter: laks, havørred, regnbueørred, helt, stalling, gedde, abbore, ål.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret i Skjern Å: Lystfiskerforeningen af 1926

1,4 kilometer på nordsiden af Skjern Å’s øvre løb, fra udløbet i Ringkøbing Fjord og mod Pumpestation Nord og Lønborg.

Lodsejer har 10 lodsejerkort.

Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside – også genudsatte fisk.

P: Mellem Pumpestation Nord og Ringkøbing Fjord

1149486_602180356500845_750481928_o

loading