Regler for fiskeri i Storåen 2019

Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.

Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på kroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre.

Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Naturerhvervsstyrelsen. Kvoten for 2019 er på 475 laks, delt i to størrelsesgrupper 220 laks over 75cm og 250 laks under 75cm, vest for vandkraftsøen.  – Øst for vandkraftsøen og i sideløbene er der en kvote på fem laks uden maksimal størrelse, der ikke er størrelsesbestemt.

Lystfiskerforeningen af 1926 har del i kvoten, og der må i alt fanges og hjemtages 30 laks på foreningens stykke ved Bur. Hver lystfisker må dog højst hjemtage en laks hvert år.

Når kvoten på Lystfiskerforeningen af 1926’s fiskevand er brugt, skal alle laks genudsættes.

Når du fisker i Storå-systemet, er du forpligtet til, forud for en fisketur, at orientere dig om den aktuelle status for Lystfiskerforeningen af 1926’s kvote og for delkvoterne. Oplysningerne findes på Storå sammenslutningens hjemmeside www.svstoraa.dk

Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes på: www.svstoraa.dk samme dag fisken er fanget. Du kan indberette din fangst fra Storåen her: Indberet laks eller havørred fanget i Storåen

Fisken skal samtidig indberettes til Lystfiskerforeningen af 1926 via www.lf26.dk samme dag

Bekendtgørelse og fiskeregler for fiskeri i Storåen finder du her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=140355

Overtrædelse af regler kan medføre udelukkelse fra fiskeri i Storå-systemet – samt udelukkelse af Lystfiskerforeningen af 1926.

loading