Regler for Karup Å ved Fly

Særlige regler for Fly-stykket, Karup Å:

Dette fiskevand tilhører Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn og Lystfiskerforeningen af 1926 har medfiskeret på følgende strækninger:

 • Trevad bro til ”drikkestedet” (ca. 800 meters opstrøms Fly Gangtræ) (på østsiden)
 • Nørkær bro til Skive (på vestsiden)

Man skal være klar over at Lystfiskerforeningen af 1926 har medfiskeret hos Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn. Dette, betyder at vi er underlagt de samme regler, som gælder for medlemmer af LFSO.

Regelsæt for Skive og Omegns Lystfiskerforening.

 • Fiskekort skal bæres synligt.
 • Alle fiskende mellem 18 og 65 år skal være i besiddelse af gyldigt fisketegn.
 • Der må kun fiskes med 1 stang, ålekroge og rusefiskeri er ikke tilladt.
 • Eneste tilladte naturlig agn er regnorm.
 • En uge regnes fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00
 • Der må ikke benyttes ormekroge mindre end str. 2/0 (kroggab 12 mm.).
 • Al fiskeri skal foregå fra bredden.
 • Fiskeriet skal foregå bevægeligt med strømmen efter forholdene.
 • Rykfiskeri er forbudt.
 • Fisk fanget i Karup Å er, uanset fangstmetode, kun til eget forbrug.
 • Undermålsfisk skal altid genudsættes uanset tilstand.
 • Fisk under mindstemålet må ikke opbevares i keepnet.
 • Fiskekortet er strengt personligt og konfiskeres ved misbrug.
 • Fiskekort skal fremvises for enhver, der selv fremviser et gyldigt fiskekort og for foreningens kontrollører.
 • Kontrollørerne skal på forlangende have forevist grej, fangst, fiskekort og legitimation.

Leave a Reply

loading