Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Lystfiskerforeningen af 1926

Der indkaldes til generalforsamling
Den 09/01– 2022 klokken 13.00 i Trevad Ørredpark, Møllevej 1, Vridsted, 7800 Skive.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger, til godkendelse, beretning for året 2021
3. Kassereren aflægger, til godkendelse, regnskab for 2021
4. Kassereren fremlægger, til godkendelse, budgetforslaget for 2022
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af regnskabskyndig revisor
9. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling
10. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
På valg er:
• Nils Svalebøg, formand
• Carsten Keis Fomsgaard, bestyrelsessuppleant

Som vanligt er der en kop kaffe og en ostemad til de fremmødte.

Der tages forbehold for coronasituationen omkring aflysning, ændring eller sikkerhedstiltag.

loading