Bestyrelse og udvalg i lystfiskerforeningen

Bestyrelse og udvalg i lystfiskerforeningen:

Formand, medlemsadministration, pr, kommunikation: Nils Mogensen Svalebøg, Thygesensvej 6, 5450 Otterup. Tlf: 21 26 64 54 Mail: formand@lf26.dk

Næstformand: Svend O. Laursen, Nr.Viumvej 18, Troldhede, 6920 Videbæk. Tlf: 52 65 77 01 Mail: svendlauersen@mail.tele.dk

Kasserer: Per Fredskild, Grønlandsgade 6, 6950 Ringkøbing Tlf: 23 28 79 05 Mail: lf1926@live.dk

Bestyrelsesmedlem: Michael Pedersen,, Jensgaardvej 1, 7130 Juelsminde Mail : michael@chromefishing.dk  Tlf: 71 78 88 46

Juniorleder og kontrol: Jesper Ottosen, Odensevej 725 B, 5300 Kerteminde, Tlf: 41 13 49 59 Mail: Jesper@laksestien6.dk

Vand- og naturpleje, fiskeguide, arrangementer, fiskeriopsyn: Verner Mortensen, Solvænget 43, 6870 Ølgod, Tlf: 31 62 73 77 Mail: naturpleje@lf26.dk

Bestyrelsessuppleant, sekretær, vand- og naturpleje, naturguide og Naturskole: Erik Jønsson, Mindegade 18 st, 8700 Horsens Tlf: 23 65 39 46 Mail: naturguide@lf26.dk

Bestyrelsessuppleant, Nordjylland: Flemming Rose, Emilielystvej 3, 7620 Lemvig, tlf: 24249766 mail: flemming@familienrose.dk

Storå udvalg og vandpleje:

Carsten Keis Fomsgaard, Berberisvej 1, Ø. Hærup, 7860 Spøttrup. Tlf: 60 23 11 17 Mail: keis-lf1926@fomsgard.dk

Per Fredskild, Grønlandsgade 6, 6950 Ringkøbing Tlf: 23 28 79 05 Mail :lf1926@live.dk

Karup Å udvalg:

Per Fredskild, Grønlandsgade 6, 6950 Ringkøbing Tlf: 23 28 79 05 Mail :lf1926@live.dk

Carsten Keis Fomsgaard, Berberisvej 1, Ø. Hærup, 7860 Spøttrup. Tlf: 60 23 11 17 Mail: keis-lf1926@fomsgard.dk

Vandpleje Karup Å:

Mikael Rønsholt, Webersvej 73, 7500 Holstebro. Tlf: 20 85 34 38 Mail: mg.roensholdt@gmail.com

Vandplejeudvalg:

Verner Mortensen, Erik Jønsson, Leo Hestbech

Skjern Å udvalg:

Svend O. Laursen, Nr.Viumvej 18, Troldhede, 6920 Videbæk. Tlf: 52 65 77 01 Mail: svendlauersen@mail.tele.dk

Jesper Ottosen, Odensevej 725 B, 5300 Kerteminde, Tlf: 41 13 49 59 Mail: Jesper@laksestien6.dk

Guiding ved Skjern Å:

Verner Mortensen, Tlf: 31 62 73 77 Mail: vernermortensen@hotmail.com

Råsted Lilleå og Hellegård Å udvalg:

Jørgen Bjerre, Tellingvej 5, 7560 Hjerm, Tlf. 21 14 05 98: mail@jorgenbjerre.dk

Jens Bach Sørensen, Kirkestræde 8, 7790 Thyholm, Tlf: 40 62 13 52

Guiding ved Råsted Lilleå:

Ole Nielsen mail: ohn@os.dk tlf: 61 46 58 17

Juniorteam:

Niels Ottosen, Odensevej 725 B, 5300 Kerteminde, Tlf: 61 27 41 24 Mail: niels@rohdes.dk

Fiskeriopsyn og kontrol:

Svend O. Laursen, Nr.Viumvej 18, Troldhede, 6920 Videbæk. Tlf: 52 65 77 01 Mail: svendlauersen@mail.tele.dk

Jesper Ottosen, Odensevej 725 B, 5300 Kerteminde, Tlf: 41 13 49 59 Mail: jesper@laksestien6.dk

Verner Mortensen, Doktorvej 1a, 6823 Ansager, Tlf: 31 62 73 77 Mail: naturpleje@lf26.dk

Nils Svalebøg, Thygesensvej 6, 5450 Otterup, Tlf: 21 26 64 54 Mail: nils@fluefisker.dk

Ole Hedemann Nielsen, Kirkebakken 6, 7790 Thyholm. Tlf.nr. 61 46 58 17 Mail: ole@kirkebakken6.dk

Jakob Krogager, Kirkebakken 12, 7830 Vinderup. Tlf.nr 40 29 25 14 Mail: krogager1@gmail.com

Jørgen Bjerre, Tellingvej 5, 7560 Hjerm, Mail: mail@jorgenbjerre.dk Tlf: 21140598

Pr, hjemmeside og Facebook: Nils Svalebøg.  Tlf: 21 26 64 54 Mail: pr@lf26.dk

Festivaludvalg: Nils Mogensen Svalebøg, Erik Jønsson, Verner Mortensen, Per Fredskild, Flemming Rose

Å-folk, redaktør: Pladsen er ledig og venter på en frivillig

 

loading