Guiding

Frivillig guidning og kursusvirksomhed i forbindelse med foreningsarrangementer:

Lystfiskerforeningen af 1926 har i mange år, som en service for blandt andet nye medlemmer og lystfiskerturister, stillet frivillig og gratis guidning til rådighed. Det vil foreningen forsat gøre i vidt omfang.

De frivillige guider er ikke omfattet af gebyr eller regler for kommerciel guidning. Kursusvirksomhed i forbindelse med foreningsarrangementer aftales parterne imellem.

Kommerciel guidning og kursusvirksomhed:

Lystfiskerforeningen af 1926, kan derforuden, under visse forudsætninger, acceptere kommerciel guidning og kursusvirksom ved vort fiskevand:

Guidekort:

Kommerciel guidning på fiskevand under Lystfiskerforeningen af 1926’s forudsætter, at guiden er tilknyttet og godkendt af Lystfiskerforeningen af 1926, samt i besiddelse af et guidekort der udstedes af Lystfiskerforeningen af 1926.

Guidekortet vil være pålagt et årligt gebyr på 1275 kr.

Guidekortet udstedes af bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926, til troværdige personer, der har det nødvendige kendskab til statslige fiskeregler, lokale foreningsregler på foreningens strækninger, samt til Skjern Å Sammenslutningens regler og DTU´s anbefalinger, på følgende betingelser:

Tilknytningsbetingelse for kommercielle guider

Kommercielle guider skal enten være medlem af Lystfiskerforeningen af 1926. – eller hvis dette ikke er tilfældet, foruden guidekortgebyret, betale et årligt tilknytningsgebyr, der svarer til et medlemskab, i øjeblikket 1275 kr.

Bemærk, kun medlemskab opnået efter foreningens betingelser omkring venteliste m.m, eller køb af dagkort giver guiden ret til fiskeri på foreningens fiskevand..

Hvor kan guidning og kursusvirksomhed finde sted?:

Kommerciel virksomhed på foreningens fiskevand i fredningstiden er forbudt. Guidning kan kun finde sted i fiskesæsonen, på strækninger, hvor foreningen sælger dagkort til deltagerne – eller på medlemsstykker, under forudsætning af at deltagerne er medlem af foreningen. (Gæstefiskekort fra Skarrildhus må kun anvendes af hotellets gæster).

Tilladelse kommerciel guidning, fiskekurser, kastekurser m.m.

Bestyrelsen skal før hver guidning eller eller kursus orienteres om tid, sted samt antal deltagere. Bestyrelsen skal give den endelige tilladelse til arrangementet.

Tilladelse til guidning og kursusvirksomhed gives i tæt samarbejde med lodsejere og eventuelle andre samarbejdspartnere.

Der vil blive taget lokale hensyn i forhold til fiskepresset ved åen – (crowding effekt).

Der vil blive taget hensyn til særlige behov for beskyttelse af vildlaksen og naturen i bestemte områder, lodsejerønsker, adgangsforhold og jagtperioder

Gebyr for guidning og arrangementer:

Det enkelte guide- eller kursus-arrangement vil være pålagt et gebyr på 100 kr pr. deltager.

Lystfiskerforeningen af 1926 er en nonprofitorganisation, hvorfor guide- og deltagergebyr fra kommerciel virksomhed ubeskåret vil blive anvendt til vandpleje.

Ansøgning om tilknytning til foreningen og udstedelse af guidekort:

Ansøgning om tilknytning til forening og udstedelse af guidekort skal fremsendes foreningens formand, Tonni Kjær Jensen på mail: t.kjaer.jensen@gmail.com

Reglerne er led i en forsøgsordning, der gælder i 2017. Lystfiskerforeningen af 1926 forbeholder sig ret til ændringer, når sæsonen er evalueret.

Brud på reglerne kan føre til inddragelse af guidekort og eksklusions af foreningen.

Betaling af gebyr for guidekortet kan ske til konto i Danske Bank: 9570-11873553 eller via mobilepay nr: 71 70 45 04

Guidekort fremsendes efter godkendelse og når indbetaling af gebyret har fundet sted.

Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926

loading