Skjern Å-laks – C&R

Niklas Albrechtsen fanger flot blanklaks på Lystfiskerforeningen af 1926’s fiskevand ved Skarrild.

loading