Venteliste

Venteliste til Lystfiskerforeningen af 1926

Ventelisten er i øjeblikket under revision og nye medlemmer under optagelse.

Nye medlemmer vil blive optaget i takt med frafald, forudsat at indmeldelsesgebyret er betalt.

01: Jan Esbensen

02: Christer Jensen

03: Orla Casper Frost

04: Uwe Huls

05: Søren Larsen

06: Alexander Lauritsen

07: Magnus Bech Gregersen

08: Brian Mørch Svendsen

09: Michael Kristensen

10: Martin Pedersen

11: Anders Drivsholm

12: Basti Larsen

13: Ernst S. Hjorth

14: Jeanette og Michael Kjær

15: Michael Nordahl

16. Martin Todt

17: Allan Weng

18: Lars Gudmand-Høyer

19: Simon Fjelsted Jensen

20: Lasse Ziska

21: Nikolaj Holst

22: Aksel Jensen

23: Jeppe Rønnebeck Thomsen

24: Flemming Vind Christiansen

25: Benno Laursen

26: Joe Karsten Nørskov

27: Torben Kjær Schwartz

28: Leif Hedegaard

29: Bodo Balzer

30: Bent Josefsen

31: Per Ørum, Anne Mette, familiemedlemskab

32: Lasse Rasmussen

33: Lars Hillerup

34: Henrik Kristensen

35: Christian Dalsgaard Henriksen

36: Henrik Dalsgaard Henriksen

37: Jonas Ørnholm Frederiksen

38: Henrik Olsen

39: Benjamin Galler

40: Claus Rosenlund Christensen

41: Freddy Hansen

42: Anders Rasmussen

43: Jesper Lystbæk

44: Thomas Holgaard

45: Niels Lodberg Oppenhagen

46: Erik Nielsen

47: Finn Petersen

48: Bjarne Staulund Jakobsen

49; Jesper Wiernfeldt Mikkelsen

50: Ole Rydahl

51: Morten Have

52: Peter Hansen

53: Carsten Kastberg Krogh

54: Brian Pedersen

55: Peter Grevsen

56: Peter Henriksen

57: Karen Lauge Boll

58: Per Tolstrup Nielsen

loading