Fangster 2021

28/04 v Kim Harpsø Jensen, laks, hun 77 cm, 4,5 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
28/04 Jesper Baadsgaard , laks, hun, 83 cm, 5,3 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
28/04 Jakob Schmidt, gedde, 70 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsatte.
27/04 Einer Olesen, laks, han, 102 cm, 12,6 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
26/04 Ole Stokholm Lauridsen, lak, hun 97 cm, 8,6 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
23/04 Johnny Hansen, laks, hun 94 cm, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
19/04 Jørgen Moos, laks, hun, 83 cm, 4,7 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
19/04 Flemming Hosbjerg, laks, hun, 96 cm, 8,8 kilo, fanget på orm i Storeån ved Bur, fisken er hjemtaget.
17/04 Steen Fløe Jørgensen, laks, han, 85 cm, fanget på flue ved Albæk i Skjern Å, fisken er genudsat.
17/04 Per Andreasen, gedde, 40 cm, fanget på spin i Storåen ved Bur, fisken er genudsat.
17/04 Ole Vedsted, laks 88 cm, 7,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Skarrild, fisken er hjemtaget.
16/04 Torben Albertsen, laks, han, 75 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
16/04 Svend Overby, laks, hun, 88 cm, 6,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Skarrild Bro. Fisken er hjemtaget.
16/04 Leo Hestbech, laks, hun, 89 cm, 6,9 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
16/04 Verner Mortensen, laks, hun, fanget på flue i Omme Å ved Stoustrup, fisken er hjemtaget.
16/04 Peter Bilgrav Sørensen, laks, hun, 92 cm, 7,7 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
24/03 Gert Østergård, bækørred, 25 cm, fanget i Damhus Å ved Donskær, fisken er genudsat.
05/03 Peter Rasmussen, havørredhun, 55 cm, 1,7 kilo fanget på spin i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
04/03 Kent Ulerup, havørred, hun 25 cm, 0,1 kilo, fanget på flue i Karup Å ved Åkjær, fisken er genudsat

loading