Fangster 2021

19/07 Jesper Ottosen, havørred, hun 60 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
18/07 Morten Martinsen, havørred, hun 44 cm, fanget i Karup Å ved Karup Kirke på spin, fisken er genudsat.
12/07 Frederik Kjær, laks, hun, 77 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
11/07 Frederik Kjær, havørred, han, 50 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
11/07 Jesper Ottosen, havørred, hun 70 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
11/07 Karl Aaby, havørred, hun 48 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Thingstrup på spin, fisken er hjemtaget.
10/07 Morten Martinsen, havørred, han, 51 cm, fanget i Karup Å ved Koldkur på spin, fisken er hjemtaget.
10/07 Martin Krog, havørred, hun, 65 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er genudsat.
07/07 Hans Henrik Holm, bækørred, 15 cm, fanget på spin i Hellegård Å, fisken er genudsat.
07/07 Rasmus Gudbergsen, stalling, 25 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er genudsat.
07/07 Karl Aaby, havørred, hun 52 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Thingstrup på spin, fisken er genudsat.
07/07 Karl Aaby, havørred, hun 50 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Nymølle på spin, fisken er genudsat.
06/07 Karl Aaby, havørred, hun 52 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej på flue, fisken er genudsat.
05/07 Benny Juhl. laks, han, 72 cm, 2,8 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur, fisken er hjemtaget.
03/07 Frank Jensen, havørred han, 67 cm, 3,1 kilo, fanget på flue i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
03707 Christian Ebbesen, havørred, hun, 60 cm, fanget på flue i Skjern Å bed Albæk, fisken er genudsat.
28/06 Lars Lauridsen, bækørred, 28 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er genudsat.
27/06 Lars Lauridsen, bækørred, 44 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er genudsat.
25/06 Karl Aaby, havørred, hun, 50 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsat.
24/06 Michael Gaarsvig, laks, han, 92 cm, 7,1 kg, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
24/06 Ole Kragholm, laks, hun, 75 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsat.
23/06 Steen Nørskov Jensen, laks, hun, 83 cm, 5,9 kilo, fanfet på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
23/06 Ejgil Jakobsen, laks, hun 82 cm, 5,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
22/06 Kjeld Nielsen, laks, hun 52 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er genudsat.
22/06 Kjeld Nielsen, laks, hun 42 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er genudsat.
22/06 Morten Martinsen, havørred, 55 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er genudsatt.
21/06 Søren Fredslund Andersen, laks, hun, 80 cm, 5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
21/06 Karsten Lund Jensen, havørred, 58 cm, 2 kilo, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Thingstrup. Fisken er hjemtaget.
21/06 Henning Povlsen, laks, hun, 84 cm, 5,1 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
18/06 Jørgen Klokker, laks, han, 95 cm, 8,8 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrildbro, fisken er hjemtaget.
19/06 Anonym, laks, hun, 84 cm, 5,8 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
16/06 Søren Chr Olesen, havørred, 55, cm, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
16/06 Svend Kristensen, laks, hun, 84 cm, 5,7 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
16/06 Lars Lauridsen, bækørred, 30 cm, fanget i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er genudsatte.
16/05 Emil Nielsen, laks, hun, 90 cm, 8 kilo, fanget på flue i Storåen ved Bur Kirke, fisken er genudsatte,
14/06 Steen Faergemand, havørred, han, 52 cm, 1,5 kilo, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er hjemtaget.
12/06 Ivan Bjerregaard, laks, hum, 86 cm, 6,5 kilo, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
11/06 Jesper Lillelund, laks, han 76 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
06/06 Lars Lauridsen, havørred, han, 53 cm, 1,9 kilo, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Thingstrup, fisken er hjemtaget.
06/06 Peter Bilgrav Sørensen, laks, hun, 92 cm, 8 kilo, fanget på spin i Vorgod Å ved Ahler Gårde, fisken er hjemtaget.
05/06 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 15 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
05/06 Emil Avnsbjerg Pedersen, bækørred, 25 cm, fanget på spin i Råsted Lilleå ved Engen, fisken er genudsat.
31/05 Ole Vedsted, laks, han, 79 cm, 5,9 kilo, fanget på orm i Storåen ved Bur, fisken er hjemtaget.
23/05 Lars Korshøj, laks, hun, 80 cm, 4,75 kilo, fanget på spin ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
21/05 Søren Fredslund Andersen, 80 cm, 5 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
18/05 Steen Fløe Jørgensen, laks, hun 85 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
17/05 Steen Faergemand, bækørred, 18 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Thingstrup. Fisken er genudsatte.
15/05 Jens bach Sørensen, bækørred, 27 cm, fanget på flue i Råsted Lilleå ved Nybølle, fisken er genudsatte.
11/05 Leo Hestbech, laks, hun 89 cm, 6,8 kilo, fanget på flue i Vorgod Å ved Troldhede, fisken er hjemtaget.
07/05 Steen Fløe Jørgensen, laks, hun, 85 cm, 6 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
07/05 Frank Jensen, regnbueørred, 36 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Skarrild Bro, fisken er hjemtaget.
28/04 v Kim Harpsø Jensen, laks, hun 77 cm, 4,5 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Lundenæs, fisken er hjemtaget.
28/04 Jesper Baadsgaard , laks, hun, 83 cm, 5,3 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Kodbøl, fisken er hjemtaget.
28/04 Jakob Schmidt, gedde, 70 cm, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsatte.
27/04 Einer Olesen, laks, han, 102 cm, 12,6 kilo, fanget på orm i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
26/04 Ole Stokholm Lauridsen, lak, hun 97 cm, 8,6 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
23/04 Johnny Hansen, laks, hun 94 cm, fanget på orm i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
19/04 Jørgen Moos, laks, hun, 83 cm, 4,7 kilo, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er hjemtaget.
19/04 Flemming Hosbjerg, laks, hun, 96 cm, 8,8 kilo, fanget på orm i Storeån ved Bur, fisken er hjemtaget.
17/04 Steen Fløe Jørgensen, laks, han, 85 cm, fanget på flue ved Albæk i Skjern Å, fisken er genudsat.
17/04 Per Andreasen, gedde, 40 cm, fanget på spin i Storåen ved Bur, fisken er genudsat.
17/04 Ole Vedsted, laks 88 cm, 7,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Skarrild, fisken er hjemtaget.
16/04 Torben Albertsen, laks, han, 75 cm, fanget på flue i Skjern Å ved Albæk, fisken er genudsat.
16/04 Svend Overby, laks, hun, 88 cm, 6,5 kilo, fanget på spin i Skjern Å ved Skarrild Bro. Fisken er hjemtaget.
16/04 Leo Hestbech, laks, hun, 89 cm, 6,9 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
16/04 Verner Mortensen, laks, hun, fanget på flue i Omme Å ved Stoustrup, fisken er hjemtaget.
16/04 Peter Bilgrav Sørensen, laks, hun, 92 cm, 7,7 kilo, fanget på spin i Storåen ved Bur Kirke, fisken er hjemtaget.
24/03 Gert Østergård, bækørred, 25 cm, fanget i Damhus Å ved Donskær, fisken er genudsat.
05/03 Peter Rasmussen, havørredhun, 55 cm, 1,7 kilo fanget på spin i Karup Å ved Åkjær, fisken er hjemtaget.
04/03 Kent Ulerup, havørred, hun 25 cm, 0,1 kilo, fanget på flue i Karup Å ved Åkjær, fisken er genudsat

loading