Laksefiskeri i Skjern Å og Storåen

Lystfiskerforeningen af 1926 byder på laksefiskeri i Skjern Å og i Storåen – havørredfiskeri i den legendariske Karup Å og smukt fiskevand med ørred og stalling.

Midt i en corona-tid: Laksepremieren 2020

Efter myndighedernes anvisning er alle foreningsaktiviteter aflyst, mens Danmark er lukket ned. Det betyder blandt andet, at de traditionelle premierearrangementer den 16 april er afflyst både ved Skjern Å og ved Storåen.

Som det ser ud nu vil premieren finde sted når corona-krisen er ved at toppe.

Der er ikke taget beslutning om at aflyse selve premieren. Sammenslutningerne ved de vestjyske lakseåer følger udviklingen og siger, at der er ”fælles forståelse for, at agere ens, således at der ikke er åbent i et vandløb og lukket i et andet”. Sammenslutningerne har rettet henvendelse til Fiskeridirektoratet og sundhedsmyndighederne og håber en afgørelse kan træffes af de ansvarlige myndighederne.

Lystfiskerforeningen af 1926 vil selvfølgelig følge eventuelle anbefalinger.

Samtidig vil bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 henstille til at foreningens medlemmer følger myndighedernes anbefalinger. Det vil sige man: undgår at samles i grupper over 10 personer og husker at holde god afstand. Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona

Det er dit personlige ansvar, som du skal efterleve for din egen og dine medfiskeres skyld.

Måske er der i år ekstra mange biler ved fiskevandet, fordi mange kører i hver sin bil. Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 henstiller til, at der parkeres med god afstand på p-pladserne, og at der ikke parkeres uhensigtsmæssigt til gene for medfiskere eller lodsejere.

Kontroludvalget ved Skjern Å meddeler, at laksefiskerne her ikke skal regne med at slippe for kontrol, på grund af afstandskravet. Fiskestangen kan snildt holdes frem, så kroge og andet kan kontrolleres.

Brug af hytten i Sdr. Felding

Brugerne af foreningens hytte på Sdr. Felding Camping, bedes være opmærksomme på, at hytten grundet smittefare ved ankomst og afgang, skal rengøres og afsprittes. Lystfiskerforeningen af 1926 fralægger sig i øvrigt ethvert ansvar i forbindelse med en eventuel smittespredning under fiskeri på foreningsens vande eller ved brug at hytterne.

Laksens Hus lukket

Grundet corona-krisen er Laksens Hus lukket ned – som andre af Naturstyrelsen centre.

Hvis situationen ændrer sig inden fredningen af lakseåerne slutter, vil medlemmerne blive orienteret via nyhedsbrev, facebook og hjemmeside.

Knæk og bræk til alle, der færdes ved foreningens fiskevande. 

Aflysning af Skjern Å Lystfiskerfestival 2020

Som konsekvens af corona-krisen aflyser Lystfiskerforeningen af 1926 og folkene bag, Skjern Å Lystfiskerfestival 2020. Det er en tung, svær og trist beslutning, men Ingen ved med sikkerhed, hvordan corona-situationen ser ud først i juni måned.

Som prognoserne tegner, har vi valgt at standse planlægningen af festivalen, mens tid er. Skulle krisen til den tid være er overstået er det godt – men vi vil ikke risikere at sprede smitte og død. Heller ikke i krisens efterdønninger.

Det er brandærgreligt, da vi og aktørerne, havde glædet os helt vildt. Mange kræfter var lagt i planlægning af et spændende program og afvikling af festivalen. Ligesom vi glædede os over et positivt og konstruktivt samarbejde mellem festivalen, Skarrild Borgerforening og Stakroge Idræts- og Borgerforening.

Men, situationens alvor taget i betragtning har vi valgt at tage ansvar og udvise rettidig omhu. Lystfiskeri er en dejlig og hyggelig sport med mange aspekter – blandt andet socialt samvær og hygge. Noget vi i denne svære tid må undvære – fordi livet for alle selvfølgelig er det vigtigste og må komme før alt i denne verden. – Det er det vi skal stå sammen om nu.

Når corona-krisen er overstået kommer verden i gear igen. Og vi tør godt love, at vi til den tid igen vil stable spændende arrangementer på benene, så vi kan samles om vores dejlige sport.

Nils Svalebøg

Aktivitetskoordinator Skjern Å Lystfiskerfestival, formand for Lystfiskerforeningen af 1926

Aflysning af premierearrangementer

Grundet den meget alvorlige situation Danmark og danskerne befinder sig i, ser Lystfiskerforeningen af 1926 sig desværre nødsaget til at aflyse premierearrangementerne ved Storåen og ved Skjern Å den 16 april.
 
Situationen er i øjeblikket den, at Danmark skal være lukket ned, i hvert fald til efter påske.
Corona- epidemien skulle efter de seneste beregninger være på sit højeste i ugen efter påske – altså netop omkring laksepremieren.
 
Vi har alle et ansvar for, at Danmark og danskerne kommer så godt igennem krisen som mulig. At vi ikke unødig spreder smitten ved at være sammen og bringer smitten videre, som en løbeild.
 
Fritidsfornøjelser må i denne tid komme i anden række. Vi skal tage vare på os selv og hinanden – også når vi dyrker vor sport.
 
I bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 følger vi nøje situationen den kommende tid, og ønsker alt godt for dig og dine.
Knæk og bræk
Formand for Lystfiskerforeningen af 1926, Nils Svalebøg

Corona: Aflysninger i Lystfiskerforeningen af 1926

Set i lyset af den meget alvorlige og triste situation Danmark befinder sig i – og med baggrund i regeringens anbefalinger – har Lystfiskerforeningen af 1926 valgt at lukke ned for alle møder og arrangementer det næste stykke tid.

Det betyder, at vi foreløbig aflyser to lodsejer-arrangementer, et bestyrelsesmøde og medlemsarrangementet: Mens vi venter på laksen, der skulle have fundet sted i Skarrild d. 5 april.

Danmarks Sportsfiskerforbund har samtidig valgt at aflyse forbundets kongres, der skulle have fundet sted 14-15/3.

Foreningsarbejdet stopper ikke, det vil foregå over telefon og computer. Samtidig vil vi løbende evaluere situationen og tage stilling til afholdelse af laksepremiererne og Skjern Å Lystfiskerfestival.

Bestyrelsen håber på forståelse blandt medlemmerne. Og vi håber det bedste for medlemmerne helbred. Pas godt på jer selv og andre.

Knæk og bræk
Nils Mogensen Svalebøg
Formand, Lystfiskerforeningen af 1926

loading