Råsted Lilleå ved Nymølle

I Råsted Lilleå ved Nybølle lever eventyret om tørfluefiskeri og nymfefiskeri efter bækørred og stalling stadig. Selv om de danske bestande af disse oprindelige vilde laksefisk de seneste år har været stærkt i retur, har de overlevet her i åen, i den vilde nordjyske natur. Her i “ulveland” kan du være heldig at opleve traner og andre spændende dyrearter.

Fiskearter: bækørred, regnbueørred, stalling, laks, havørred og gedde.

Fisketid: 1. marts til og med 31. oktober.

Fredninger og mindstemål:
Bækørred 30 cm. Der henstilles til at fiskene genudsættes.
Stallingen er totalfredet og skal genudsættes
Laks: mindstemål 40 cm. Se aktuel bestemmelse om kvote og fredningstid på www.svstoraa.dk
Havørred: mindstemål 40 cm.
Gedde: mindstemål 60 cm. Fredet fra 1. april – 30. april.

Fiskeret:  3 kilometer af Råsted Lilleå ved Nymølle. Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.

Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på kroge med et kroggab på 6 mm, str. 12 eller større.

Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager.

P: på sydvestsiden af åen ved Gl. Råstedvej ved bænken.

P: på nordøstsiden af åen ved broen, hvor Nymøllevej går over åen.

P: på nordøstsiden af åen ved fiskehytten på Nymøllevej 4

Hytte: ved fiskevandet findes en fiskehytte, Lauth hytte, der frit må benyttes af foreningens medlemmer. Hytten ligger på Søren og Trines grund neden for Nymølle – nordvest for ejendommens driftsbygninger. Adressen er Nymøllevej 4, 7500 Holstebro. Der er indkørsel i det højre spor langs læbæltet. Husk kun at parkere ved hytten så vi ikke holder i vejen for Søren. Hytten er beregnet som hyggested under fiskeri, men kan også bruges til en primitiv overnatning. Der er indlagt strøm og vand findes inden for porten i maskinhuset.

Der kan købes gæstekort i Lauthhytten. Gæstekortet koster 60 kroner, og gæsten må kun fiske sammen med det medlem, vedkommende gæst hos.

Råsted Lilleå ved Nybølle huser en fin bestand af bækørred og stalling
Råsted Lilleå ved Nybølle huser en oprindelig vild bestand af bækørred og stalling.