Vorgod Å ved Ahler Gårde


Vis Vorgod Å ved Ahler Gårde på et større kort

Når kvotelaksene er fanget i Skjern Å og særkvoten trådt i kraft er chancen for en flot laks til hjemtagelse store i Vorgod Å ved Ahler Gårde.

Fiskearter: laks, havørred, bækørred, regnbueørred, stalling, gedde.

Fisketid: fra fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926 samt Aarhus Lystfiskerforening, Herning Sportsfiskerforening, Sdr. Felding Lystfiskerforening, Skjernådalens Lystfiskerforening, Videbæk og Omegns Lystfiskerforening, Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn.

4,4 kilometer på begge sider af åen, neden for Gåsdal Bro til den gamle jernbanebro ved Ahlervej.

Fiskeretten og P-pladserne er afmærket med skilte pålydende: Borris / Nørre Vium Fiskeriforening – samt lystfiskerforeningernes navne. Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Vorgod Å er en del af Skjern Å-systemet og derfor omfattet af samme regelsæt og laksekvote.

Alle fangster af laks og Havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside – også genudsatte fisk.

Der må ikke parkeres på eller ved Gåsdal Bro.

P: fra Arnborgvej drejes ind ad Ahlersvej, drej ind ad grusvej og kør over jernbanen.

P: fra Troldhedevej køres ad markvej over jernbanen.

P: fra Blichersgade køres ned ad skovvej.

P: 250 meter vest for Gåsdal Bro.