Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej

Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej er et stykke fiskevand, der byder på fluefiskeri efter oprindelige vilde bestande af ørred og stalling.

Fiskearter: bækørred, regnbueørred, stalling, laks, havørred og gedde.

Fisketid: 1. marts til og med 31. oktober.

Fredninger og mindstemål:
Bækørred 30 cm. Der henstilles til at fiskene genudsættes.
Stallingen er totalfredet og skal genudsættes
Laks: mindstemål 40 cm. Se aktuel bestemmelse om kvote og fredningstid på www.svstoraa.dk
Havørred: mindstemål 40 cm.
Gedde: mindstemål 60 cm. Fredet fra 1. april – 30. april.

Fiskeret:  900 meter af Råsted Lilleå opstrøms Ringkøbingvej, langs Gl. Råstedvej. Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.

Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på kroge med et kroggab på 6 mm, str. 12 eller større.

Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager.

P-plads: 
1: I vejkanten mellem Gl. Råstedvej 2 og 4. Uden for asfalten.
2: Ved lågan til folden, overfor laden.
3: I et trekantet område ved trådhegn.

Hytte: Nær fiskevandet findes en fiskehytte, Lauthhytten, der frit må benyttes af foreningens medlemmer. Hytten ligger på Søren og Trines grund neden for Nymølle. Adressen er Nymøllevej 4, 7500 Holstebro. Der er indkørsel i det højre spor langs læbæltet. Husk kun at parkere ved hytten så vi ikke holder i vejen for Søren. Hytten er beregnet som hyggested under fiskeri, men kan også bruges til en primitiv overnatning. Der er indlagt strøm og vand findes inden for porten i maskinhuset.

Der kan købes gæstekort i Lauthhytten. Gæstekortet koster 60 kroner, og gæsten må kun fiske sammen med det medlem, vedkommende gæst hos.