Fald Å ved Gudum

Fiskearter: havørred, bækørred og regnbueørred.

Fiskeret: 7 kilometer af Fald Å ved Gudum

Fredningstid: Strækningen nedstrøms Gudum by til broen ved Sdr. Bredal er fredet fra 1. oktober til 1 marts.
Strækningen nedstrøms Sdr. Bredal Bro til Remerstrandvej er fredet fra 16 november til 16 januar.

Respekter fredningsbæltet ved Limfjorden.

Mindstemål havørred: 40 cm

Alle fangster skal indrapporteres til Lystfiskerforeningen af 1926.

Der kan parkeres ved: Havskov, Sdr. Bredal, Sdr. Bredal Bro, plejehjemmet, sportspladsen eller Engholm.