Råsted Lilleå ved Thingstrup

Fiskearter: bækørred, regbueørred, stalling, laks, havørred, gedde.

Fisketid: 1. marts til og med 31 oktober.

Fiskeret: 2,2 kilometer af Råsted Lilleå ved Thingstrup. Fiskeriet er forbehold medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.

Mindstemål og særlige regler:
Bærkørred 30 cm. Der henstilles til at bækørrederne genudsættes.
Stallingen er totalfredet og skal genudsættes.
Laks 40 cm. Råsted Lilleå er omfattet af B-kvoten, der ikke skelner mellem storlaks og smålaks. Så aktulle oplysninger om kvote og fredningstider på www.svstoraa.dk
Havørred 40 cm.
Gedde 60 cm. Fredet fra 1. april til 30 april.

Indberetning af fangst skal ske til sammenslutningen og til Lystfiskerforeningen af 1926 på fangstdagen.

Det er kun tilladt at fiske med flue eller spin.
Der må kun anvendes en krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller en trekrog.
Det er ikke tilladt at anvende modhager på kroge med et større kroggab end 6 m.m.