Hellegård Å

Hellegård Å er en lille fin å ved Handbjerg, der huser en pæn havørredbestand fra Limfjorden. Åen er netop blevet genslynget gennem et naturprojekt.

Fiskearter: havørred, gedde, abborre, ål.

Fisketid: 16, januar til og med 15. november.

Fredninger og mindstemål:
Havørred: mindstemål 40 cm.
Gedde: mindstemål 60 cm. Fredet fra 1. April til 30. april.
Ål: mindstemål 45 cm. Fredet fra 16. oktober til 31. juli.

Fiskeret:  2,5 kilometer af Hellegård Å ved Handbjerg, på øst og vest-siden. Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.

P: nord for Struervej