Karup Å ved Høgild


Vis Karup Å ved Høgild Møllegård på et større kort

Naturen ved fiskevandet, Karup Å ved Høgild Møllegaard, hører til den smukkeste ved Karup Å. Når du færdes her, finder du fred og får ro i sjælen. Samtidig har du chancen for en af Karup Åens flotte høstørreder.

Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926, medfiskeret Brabrand Lystfiskerforening.

5 kilometer nordvest for Karup by. Der må fiskes på øst-siden af Karup Å fra Høgild Bro og 2,3 km opstrøms.

Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Camping er forbudt, men der er mulighed for overnatning, i pensionat, på Høgild Møllegård, hvor lodsejeren også sælger dagkort i begrænset omfang.

For bestilling af overnatning kontakt: Gårdejer Jens Aage Jensen, Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470 Karup. Tlf: 51 52 21 04 eller 97 47 23 .

P: p-plads bag Høgild Møllegård.

P: fra Rørgårdsvej køres ind ad en lille skovvej.

P: fra Åhusevej køres ind ad en lille skovvej.

Naturen ved Høgild Møllegaard hører til den smukkeste ved Karup Å.
Svend på fiskeri ved Høgild