Vorgod Å ved Troldhede


Vis Vorgod Å ved Troldhede på et større kort

Når kvotelaksene er fanget i Skjern Å og særkvoten trådt i kraft er chancen for en flot laks til hjemtagelse store i Vorgod Å ved Troldhede.

Fiskearter: laks, havørred, bækørred, regnbueørred, stalling, gedde.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926 samt Aarhus Lystfiskerforening, Herning Sportsfiskerforening, Sdr. Felding Lystfiskerforening, Skjernådalens Lystfiskerforening, Videbæk og Omegns Lystfiskerforening, Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn.

2,9 kilometer på vest-siden af åen, oven for Gåsdal Bro til Ejsdal, og 3,4 kilometer på vest-siden af åen fra Gåsdal Bro til Ejsdal.

Fiskeretten og P-pladserne er afmærket med skilte pålydende: Borris / Nørre Vium Fiskeriforening – samt lystfiskerforeningernes navne. Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Vorgod Å er en del af Skjern Å-systemet og derfor omfattet af samme regelsæt og laksekvote.

Alle fangster af laks og Havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside – også genudsatte fisk.

Der må ikke parkeres på eller ved Gåsdal Bro.

P: 250 meter vest for Gåsdal Bro.

P: ved Nr. Viumvej 3-7 drejes ind ad en grusvej.

I Vorgod Å fanges der hvert år masser af laks
I Vorgod Å fanges der hvert år masser af laks