Regler for fiskeri i Storåen 2022

Regler for fiskeri i Storåen

Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.

Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på kroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre.

Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Naturerhvervsstyrelsen. Kvoten for 2022 er på 400 laks, delt i to størrelsesgrupper 175 laks over 73cm og 220 laks under 73cm, vest for vandkraftsøen.  – Øst for vandkraftsøen og i sideløbene er der en kvote på fem laks uden maksimal størrelse, der ikke er størrelsesbestemt.

Lystfiskerforeningen af 1926 har del i kvoten, og der må i alt fanges og hjemtages 26 laks på foreningens stykke ved Bur. Hver lystfisker må dog højst hjemtage en laks hvert år.

Når kvoten på Lystfiskerforeningen af 1926’s fiskevand er brugt, skal alle laks genudsættes.

Når du fisker i Storå-systemet, er du forpligtet til, forud for en fisketur, at orientere dig om den aktuelle status for Lystfiskerforeningen af 1926’s kvote og for delkvoterne. Oplysningerne findes på Storå sammenslutningens hjemmeside www.svstoraa.dk

Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes på: www.svstoraa.dk samme dag fisken er fanget. Du kan indberette din fangst fra Storåen her: Indberet laks eller havørred fanget i Storåen

Fisken skal samtidig indberettes til Lystfiskerforeningen af 1926 via www.lf26.dk samme dag

Bekendtgørelse og regler for fiskeri i Storåen finder du her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=140355

Overtrædelse af regler kan medføre udelukkelse fra fiskeri i Storå-systemet – samt udelukkelse af Lystfiskerforeningen af 1926.

Regler for brug af foreningens p-pladser

Foreningens p-pladser er beregnet til parkering. Medlemmerne er velkomne til at bruge de opsatte bord bænkesæt. Men det er forbudt at campere eller slå lejr på pladserne. Alt brug af åben ild, indbefattet anvendelse af grill er forbudt. Undtaget er p-pladsen ved foreningens hytte ved Bur ved Storåen.

loading