Regler for fiskeri i Storåen 2023

Regler for fiskeri i Storå-systemet

Fiskesæsonen i Storåens hovedløb, nedstrøms vandkraftværket, starter den 16. april og ophører den 15. Oktober. Råsted Lilleå 1. marts til 31 oktober..

Kroge

Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.

Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

Catch and release: laks må ikke løftes ud af vandet

Fiskeristyrelsen skriver i sin dispensation til fiskeri på den totalfredede vildlaks.

– Håndtering af laks der skal genudsættes skal foregå så skånsomt for fisken som muligt. På den baggrund skal håndtering af laks der genudsættes, og som ønskes fotograferet, foregå således, at laksen altid er i kontakt med vandet.

Laksekvote

Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Naturerhvervsstyrelsen. Kvoten for 2023 er på 400 laks, delt i to størrelsesgrupper 175 laks over 73cm og 220 laks under 73cm, vest for vandkraftsøen.  – Øst for vandkraftsøen og i sideløbene er der en kvote på fem laks der ikke er størrelsesbestemt, men gælder både smålaks og storlaks.

Lystfiskerforeningen af 1926 har del i kvoten, og der må i alt fanges og hjemtages 27 laks på foreningens stykker ved Bur. Hver lystfisker må dog højst hjemtage en laks hvert år.

Bemærk hovedkvoten for storlaks over 73 centimeter er fra i år indelt i to tidskvoter. Første tidskvote starter 16 april, anden tidskvote 16 juni.

Når kvoten på Lystfiskerforeningen af 1926’s fiskevand er brugt, skal alle laks genudsættes.

Når du fisker i Storå-systemet, er du forpligtet til, forud for en fisketur, at orientere dig om den aktuelle status for Lystfiskerforeningen af 1926’s kvote og for delkvoterne. Oplysningerne findes på Storå sammenslutningens hjemmeside www.svstoraa.dk

Genudsæt ørreder

Bemærk, grundet faldende bestand, anbefales det at skåne og genudsætte alle ørreder fanget i Storåen. – Regnbueørreder undtaget.

Fangstindberetning

Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes til Fangstjournalen via Lystfiskerforeningen af 1926 https://www.lf26.dk/indberet-fangst/  samme dag fisken er fanget. Det er vigtigt, at fangster fra foreningens fiskevand ikke også rapporteres via sammenslutningernes hjemmesider, men kun via foreningens egen formular. Altså kun en gang og kun ét sted, da både Storåen, Skjern Å og Karup Å har implementeret Fangstjournalen.

Bekendtgørelse og regler for fiskeri i Storåen finder du her: Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem 

Overtrædelse af regler kan medføre udelukkelse fra fiskeri i Storå-systemet – samt udelukkelse af Lystfiskerforeningen af 1926.

Regler for brug af foreningens p-pladser

Foreningens p-pladser er beregnet til parkering. Medlemmerne er velkomne til at bruge de opsatte bord bænkesæt. Men det er forbudt at campere eller slå lejr på pladserne. Alt brug af åben ild, indbefattet anvendelse af grill er forbudt. Undtaget er p-pladsen ved foreningens hytte ved Bur ved Storåen.

loading