Indmeldelse

Lystfiskerforeningen af 1926 har de seneste år oplevet en meget stor tilgang af medlemmer. For ikke at få for stort pres på vort attraktive fiskevand, og for at tilgodese vore nuværende medlemmer og kunne servicere dem på en ordentlig måde, har foreningen indført medlemsloft for senior- og familiemedlemsskaber.

Medlemsadministration: Nils Svalebøg, Mail: nils@fluefisker.dk Tlf: 21 26 64 54

Der er oprettet en venteliste for lystfiskere med interesse i indmeldelse i foreningen.  Ventende vil blive optaget i takt med afgang af nuværende medlemmer. forudsat, at indmeldelsesgebyret på 100 kr er betalt. Gebyret bedes indbetalt på konto: 7650 1355804 eller på Mobilepay mobilepay 84672 ved tilmelding til ventelisten. Husk at opgive fulde navn og skriv ordet venteliste i beskedfeltet. Indbetaling fra udlandet skal ske til: Lystfiskerforeningen af 1926, IBAN: DK7276500002539125 Swift/BIC: VEHODK22

Medlemsloftet gælder ikke juniorer og ungdom. Børn under 18 år og ungdom op til 25 år kan optages i foreningen – og selvfølgelig få lov til at blive i foreningen som seniormedlemmer, når de fylder 25 år.

Hvad enten du vil skrives op på ventelisten – eller indmeldes som junior- eller ungdomsmedlem, kan du benytte nedenstående kontaktform til indmeldelse.

Foreningskontingent 2024

Juniormedlemskab: Foreningen er åben for indmeldelse af juniorer fra 10 år til om med 17 år. Foreningen har sænket kontingentet for juniorer, således, at det kun koster 410 kr for et juniormedlemsskab.

Ungdomsmedlemskab: Som noget har foreningen indført et specielt ungdomsmedlemskab til en favorabel pris, nemlig 1400 kr. plus 300 kr. i kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund, hvis man ikke i forvejen er medlem. Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund er obligatorisk. Ungdomsmedlemsskabet gælder unge fra 18 år til og med 25 år.

Seniormedlemskab: Der er loft for indmeldelse af seniorer, fra 18 år og op. Interesserede kan skrives på venteliste for indmeldelsesgebyr på 100 kr.  Medlemsskabet for seniorer koster i 2024: 1775 kr. plus 450 kr. i kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund, hvis man ikke i forvejen er medlem. Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund er obligatorisk.

Familiemedlemskab: Der er loft for indmeldelse af familiemedlemskab (samme adr. max 2 sen.+ 2 jun.)  interesserede kan skrives på venteliste for et indmeldelsesgebyr på 100 kr.  Kontingentet er i 2024: 2270 kr. plus 450 kr. i kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund, hvis man ikke i forvejen er medlem. Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund er obligatorisk.

Børn under 12 år fisker gratis ifølge med et medlem og på  dettes ansvar for overholdelse af vedtægter og fiskeregler.

For medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 er medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund obligatorisk.Kontingentet til Danmarks Sportsfiskerforbund opkræves sammen med kontingentet til foreningen. (junior 0 kr, unge 300 kr, senior 450 kr, familie 575 kr). Er du i forvejen medlem af en forening under Danmarks Sportsfiskerforbund, vil du få refunderet forbundskontingentet senere på året.

For optagelse på ventelisten i Lystfiskerforeningen af 1926 udfyld venligst formularen her under. Når du skriver dig på listen, giver du samtidig samtykke til, at dit navn må figurere på ventelisten her på hjemmesiden:

  Navn: (skal udfyldes)

  Adresse: (skal udfyldes)

  Postnr: (skal udfyldes)

  By: (skal udfyldes)

  Fødselsdag, dato og år: (skal udfyldes)

  Telefon: (skal udfyldes)

  Mail: (skal udfyldes)

  Medlemskabets art: (skal udfyldes)

  SeniorJuniorUngdomFamiliemedlemskab

  Ved familiemedlemskab, famliliemedlemmernes navne og fødselsdata:  Evt. medlemsnummer DSF

  Bevis venligst, at du er et menneske ved at vælge kop.

  Medlemskort, medlemstilbud og bladet Sportsfiskeren

  Når du bliver optaget i foreningen, vil du modtage foreningens blad, Å-folk, samt en kortbog over fiskevandet og et girokort til indbetaling af kontingent. Når du har betalt kontingentet og betalingen er registreret, kan du printe dit medlemskort ud på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside. Først herefter har du ret til fiskeri i foreningens vande og vil automatisk modtage bladet, Sportsfiskeren, samt kunne benytte dig af medlemstilbudene i foreningen og i Danmarks Sportsfiskerforbund.. Medlemskortet skal altid medbringes under fiskeri, ligesom du før fiskeriet påbegyndes er pligtig til, at sætte dig ind i fredningstider, mindstemål, fiskeregler og evt. kvote-regler for det pågældende vand.

  Leave a Reply