Karup Å ved Åkjær

Digteren Jeppe Aakjærs barndomsland ved Karup Å. Stedet hvor de fleste Karup Å-havørreder fanges af medlemmerne af Lystfiskerforeningen af 1926.

Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, medfiskeret Lystfiskerforeningen af 1926.

Der må fiskes på øst-siden af Karup Å fra Trevad Bro og 2,2 km nedstrøms – forbi Mogenstrup Spang til Drikkestedet.

Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Se i øvrigt særlige regler for fiskeri i Karup Å på Åkjær-, Fly- og Estvad-stykkerne.

P: fra Trandumvej køres ca. 2,2 km. ad Åkjærvej, herefter til venstre ad grusvej ned mod åen.

P: fra Trandumvej køres ca. 300 m. ad Åkjærvej, herefter til venstre ad grusvej ned mod åen.

P: på vest-siden af åen, hvor Trandumvej krydser Karup Å.

Jeppe Aakjærs fiskevand

Et kendt, smukt og klassisk stykke fiskevand med historie. Det var her vore berømte og folkekære digter og forfatter, Jeppe Aakjær, tilbragte sin barndomstid, som hyrdedreng, men også med lidt fiskeri i åen. Det kan du læse mere om i Jeppe Aakjærs bog, Fra Min Bitte Tid. Senere lod Jeppe Aakjær rejse en mindesten over sine forældre ved Åkjær. Teksten lyder:

Her vendte far sin plov så mangen gang
Når grålærken højt over sandmarken sang
Her gik min mor i sin grove grå kjole
og så med tynget blik mod den synkende sol.
Thi sætter Eders søn denne liden grå sten
til minde om en færd der som duggen var ren.

Jeppe Aakjaer fiskede som barn i Karup Å
Jeppe Aakjaer fiskede som barn i Karup Å