Karstoft Å ved Clasonsborg


Vis Karstoft Å ved Skarrildhus / Clasonborg på et større kort

En fantastisk historie gemmer sig i Karstoft Å ved Clasonsborg. Det var her man fandt de sidste rester af Skjern Åens vildlaks, og fik laksen reddet fra udryddelse. Det nederste stykke af åen er i dag naturgenoprettet. Åen er ledt uden om en gammel spærring ved Skarrilhus og har fået frit løb. Laksene har hermed adgang til de gamle gydepladser – og til de nye der er blevet lavet.

Fiskearter: laks, havørred, regnbueørred, bækørred, stalling, gedde.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober. Forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926,

Brabrand Lystfiskerforening og Skarrildhus.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926, medfiskeret Brabrand Lystfiskerforening. Skarrildhus har et begrænset antal frikort tilrådighed.

2,6 kilometer af Karstoft Å ved Skarrildhus, syd for Skarrild. Der er fiskeret på begge sider af åen, og der må fiskes opstrøms og nedstrøms fra p-pladserne. Start og slut på fiskestykkerne er markeret med skilte.

Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Karstoft Å ved Skarrildhus er en del af Skjern Å-systemet og derfor omfattet af samme regelsæt og laksekvote. Det er ikke tilladt at fiske med rogn eller rejer. Der må kun anvendes en krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog – men der må ikke være modhager på krogen. Fiskeri med naturlig agn, eller agn med duftstoffet, er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse 12, eller en enkeltkrog, der er mindre. Alle fangster af laks eller havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside – også genudsatte fisk. Fiskeri og færdsel er forbudt fra kl. 00.00 til kl. 06.00.

P-plads nord: ved Sdr. Ommevej 23 køres ind ad skovvej.

P-plads syd: kør ind ad Clasonborgvej. P-pladsen er markeret med et skilt.

Karsttoft Å byder på både ørred- og laksefiskeri og store naturoplevelser.
Karsttoft Å byder på både ørred- og laksefiskeri og store naturoplevelser.