Marslund Mose

Fiskearter: Regnbueørred, bækørred, suder, skalle, ål, gedde

Der må ikke fiskes fra båd.

Ved søen findes en p-plads og en stor shelter til fire personer.

Mindstemål og fredningstider bedes iagttaget.