Fiskevand

Fiskeri i Danmarks smukkeste vandløb

Lystfiskerforeningen af 1926 byder på over 70 kilometer af noget af Danmarks bedste og smukkeste fiskevand i åerne, Skjern Å, Storåen, Karup Å og en række andre jyske vandløb. Her kan der dyrkes fluefiskeri og spinefiskeri efter havørred og laks.

Karup Å-systemet

Karup Å er verdensberømt for sit fine fiskevand og havørredfiskeri. Der er tale om nogle af verdens allerstørste havørreder – og det er vel at bemærke den oprindelige havørred stamme, der har overlevet.

Skjern Å-systemet

Hjemsted for den legendariske Skjern Å laks, som trods mange trusler stadig findes i oprindelig form. Lystfiskeriet i Skjern Å har en lang historie, som rummer mange spændende personligheder. Danmarks største laks på 26,5 kg stammer som bekendt også fra Skjern Å. Skjern Å systemet er Danmarks vandrigeste og mange af tilløbene er kendte for deres fiskevand og fiskeri, herunder bl.a. Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Karstoft Å og Fjederholt Å.

Storå-systemet

En af Danmarks mest kendte og velfangende lakseåer, med chance vildlaks på over 20 kilo. De seneste år har vildlaksestammen i Storåen været i stærk fremgang, hvilket ikke mindst skyldes et storstilet vandpleje- og udsætningsarbejde. De fleste laks fanges på stykket fra udløbet til Holstebro, hvor vandkraftværket spærrer for laksenes opgang. og Et omløbsstryg tillader kun en opgang på omkring 10%. Når vandkraftværket en dag fjernes – eller der etableres et å-løb forbi værket og vandkraftsøen, så Storå-laksene kan nå gydepladserne, har Storåen potentiale til en stor bestand af vildlaks, med et laksefiskeri i absolut topklasse. Råsted Lilleå, der er et sideløb til Storåen, er en en fantastisk smuk stallling- og bækørred-å, der byder på klassisk tørfluefiskeri og nymfefiskeri i særklasse.

Hellegård Å

En rigtig fin havørred-å, der løber ud i Limfjorden ved Handbjerg.

Skjern Åens laks hører til verdens flotteste