Virksomhed ved fiskevandet

Frivillig guidning og kursusvirksomhed i forbindelse med foreningsarrangementer:

Lystfiskerforeningen af 1926 har i mange år, som en service for blandt andet nye medlemmer og lystfiskerturister, stillet frivillig og gratis guidning til rådighed. Det vil foreningen forsat gøre i vidt omfang.

De frivillige guider er ikke omfattet af arrangementsgebyr eller regler for kommerciel guidning. Kursusvirksomhed i forbindelse med foreningsarrangementer aftales parterne imellem.

Kommerciel guidning, kursusvirksomhed og fotografering:
Lystfiskerforeningen af 1926, kan derforuden, under visse forudsætninger, acceptere kommerciel guidning og kursusvirksom eller kommerciel fotografering ved foreningens dagkortvand i Karup Å og ved Clasonsborg ved Skjern Å.

Guidekort:
Kommerciel guidning på fiskevand under Lystfiskerforeningen af 1926’s forudsætter, at guiden er medlem af, eller på anden måde tilknyttet og godkendt af Lystfiskerforeningen af 1926, samt i besiddelse af et guidekort, en licens, der udstedes af Lystfiskerforeningen af 1926.

Guidekortet udstedes af bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926, til troværdige personer, der har det nødvendige kendskab til statslige fiskeregler, lokale foreningsregler på foreningens strækninger, samt til Skjern Å Sammenslutningens regler og DTU´s anbefalinger, på følgende betingelser:

Tilknytningsbetingelse for kommercielle guider:
Tilknyttede kommercielle guider skal enten være medlem af Lystfiskerforeningen af 1926. – eller hvis dette ikke er tilfældet, betale et årligt tilknytningsgebyr, der svarer til et medlemskab.
Bemærk, kun medlemskab opnået efter foreningens betingelser omkring venteliste m.m, eller køb af dagkort giver guiden ret til fiskeri på foreningens fiskevand..

Hvor kan guidning og kursusvirksomhed finde sted?:
Kommerciel virksomhed på foreningens fiskevand i fredningstiden er forbudt uden forudgående aftale med foreningen. Guidning kan kun finde sted i fiskesæsonen, på strækninger, hvor foreningen sælger dagkort til deltagerne – eller på medlemsstykker, under forudsætning af at deltagerne er medlem af foreningen. (Gæstefiskekort fra Skarrildhus må kun anvendes af hotellets gæster).

Tilladelse kommerciel guidning, fiskekurser, kastekurser og kommerciel fotografering:
Bestyrelsen skal før hver guidning eller eller kursus orienteres om tid, sted samt antal deltagere. På baggrund af dette vurderes tilladelse ud fra: lokale hensyn i forhold til fiskepresset ved åen, behov for beskyttelse af vildlaksen og naturen i bestemte områder, lodsejerønsker, adgangsforhold og jagtperioder. Tilladelse til anden kommerciel virksomhed på foreningens fiskevand skal indhentes hos bestyrelsen.

Gebyr for guidning og arrangementer:
Det enkelte guide- eller kursus-arrangement vil være pålagt et gebyr på 100 kr pr. deltager.
Lystfiskerforeningen af 1926 er en nonprofitorganisation, hvorfor guide- og deltagergebyr fra kommerciel virksomhed ubeskåret vil blive anvendt til vandpleje.

Ansøgning om tilknytning til foreningen og udstedelse af guidekort:
Ansøgning om tilknytning til forening og udstedelse af guidekort skal fremsendes foreningens formand, Nils Svalebøg på mail: formand@lf26.com

Brud på reglerne kan føre til inddragelse af guidekort.
Betaling af arrangementsgebyr kan ske til konto i Danske Bank: 9570-11873553

Reglerne om kommerciel guidning og kursusvirksomhed gælder ikke på fiskevand lejet af Naturstyrelsens.

Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926