Karup Å ved Estvad


Vis Karup Å ved Estvad på et større kort

Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, medfiskeret Lystfiskerforeningen af 1926.

Der må fiskes på vestsiden, fra Nørkær Bro og nedstrøms, til broen ved Bilstrup.

Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Se i øvrigt særlige regler for fiskeri i Karup Å på Åkjær-, Fly- og Estvad-stykkerne.

P: kør ad markvej over for Bilstrupvej 103 og parker ved broen.

P: kør til højre på Ådalsvej mod nr. 6 og 8 og fortsæt ad grusvej parallelt med omfartsvejen.

P: kør ned ved Ådalsvej 12 og parker ved broen.

P: parker ved Estvadgård Bro.

P: parker ved Nørkær Bro.