Fredningstider og mindstemål

Fredningstider

Fiskeri tilladt i tidsrummet (begge dage inklusive):

Skjern Å-systemet, øvre: Omme Å ved Farre og Omme Å ved Omvrå: 1. marts – 31. oktober

Karup Å1. marts – 31. oktober

Skjern Å-systemet, nedre: Skjern Å, Karstoft Å, Vorgod Å, Omme Å v. Sønderskov og Holtum Å: 16. april – 15. oktober

Storå: 16. april – 15. oktober

Råsted Lilleå: 1 marts- 31 oktober

Hellegård Å: 16 Januar-15 november

Udenfor de anførte perioder er fiskeri ikke tilladt.

Mindstemål

Mindstemål: Fredningstider for fisk i ferskvand Fra Til
40 cm Laks 16. november 15. januar
40 cm Havørred 16, november 1. marts
30 cm Bækørred 16. november 1. marts.
Stalling er totalfredet
36 cm Helt (1) 01. november 31. januar
01. april 30. april
1) I Ringkøbing Fjord er mindstemål på helt 34 cm