Storåen ved Bur

Vis Storåen ved Bur på et større kort

Storåen ved Bur er et stykke fiskevand, der byder på noget af Storåens og foreningens bedste laksefiskeri. Her fanges hver år mange fine og store blanklaks. På stykket findes en hytte, hvor du kan søge ly eller snuppe en primitiv overnatning.

Fiskearter: bækørred, regnbueørred, stalling, laks, havørred.

Fisketid: 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret: 3,8 kilometer af Storåen ved Bur Kirke, Bur Gård og Bur Bro. Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.

Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.

Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre.

Fiskeriet efter laks i Storåen forgår efter en samlet kvote, som er tildelt Storå Sammenslutningen.

Lystfiskerforeningen af 1926 har del i kvoten. Hver lystfisker må højst hjemtage en laks hvert år.

Når kvoten på Lystfiskerforeningen af 1926’s fiskevand er brugt, skal alle laks genudsættes.

Når du fisker i Storåsystemet, er du forpligtet til, forud for en fisketur, at orientere dig om den aktuelle status for Lystfiskerforeningen af 1926’s kvote og for delkvoterne. Oplysningerne findes på Storå sammenslutningens hjemmeside www.svstoraa.dk. Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes på: www.svstoraa.dk samme dag de er fanget.

P: parker bag laden, ved gården, ved Bur Kirke. P nord for Bur Bro på vestsiden i fennen. P: på engen neden for minkfarmen. Følg skiltene. Kørsel på markerne er forbudt.

Hytte: ved fiskevandet findes en hytte, der frit må benyttes af foreningens medlemmer. Hytten skal efterlades opryddet, i samme stand som forefundet, og der må ikke efterlades affald. Der må parkeres ved hytten efter aftale med lodsejer Johnny Jensen, han har tlf: 97410221 eller 22178220..

Storåen ved Bur, et fiskevand der byder på et godt laksefiskeri efter blanklaks
Storåen ved Bur, et fiskevand der byder på et godt laksefiskeri efter blanklaks.