Råsted Lilleå, Engen

I Råsted Lilleå ved Engen lever eventyret om tørfluefiskeri og nymfefiskeri efter bækørred og stalling stadig. Selv om de danske bestande af disse oprindelige vilde laksefisk de seneste år har været stærkt i retur, har de overlevet her i åen, i den vilde nordjyske natur. Her i “ulveland” kan du være heldig at opleve traner og andre spændende dyrearter.

Fiskearter: bækørred, regnbueørred, stalling, laks, havørred og gedde.

Fisketid: 1. marts til og med 31. oktober.

Fredninger og mindstemål:
Bækørred 30 cm. Der henstilles til at fiskene genudsættes.
Stallingen er totalfredet og skal genudsættes
Laks: mindstemål 40 cm. Se aktuel bestemmelse om kvote og fredningstid på www.svstoraa.dk
Havørred: mindstemål 40 cm.
Gedde: mindstemål 60 cm. Fredet fra 1. april – 30. april.

Fiskeret:  3 kilometer af Råsted Lilleå ved Engen. Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.

Det er kun tilladt at fiske med flue eller spinner.
Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.
Det er ikke tilladt at anvende modhager på kroge med et større kroggab end 6 mm – str. 12.

P: på nordsiden af åen ved p-pladsen kort efter Råstedvej 13

Råsted Lilleå er smuk og byder på fluefiskeri efter ørred og stalling
Råsted Lilleå er smuk og byder på fluefiskeri efter ørred og stalling