Historien om lystfiskerforeningen

Stiftet og hjemmehørende ved Skjern Å

Lystfiskerforeningen af 1926 er en af Danmarks ældste lystfiskerforeninger. Historien om lystfiskerforeningen er kort fortalt:

Foreningen blev stiftet i Skjern den 18/04 1926 under navnet Sportsfiskerforeningen, men tog senere navneforandring til Dansk Sportsfiskerforening. Initiativtageren var den legendariske lystfisker, skomagermester, Hans Bache fra Skjern.

Skomagermester Hans Bache er en del af historien om lystfiskerforeningen. Han var en af mændende bag stiftelsen.
Skomagermester Hans Bache

Foreningen blev stiftet med det formål, at varetage lystfiskernes interesser. Foreningens første formand var oberstløjtnant, Carl Theodor Wegener. Et af foreningens første gøremål, var at være med til at opkøbe laksegårdsrettighederne ved Skjern Å, så laksene kunne sikres uhindret opgang i åen.

Foreningen købte jord ved Skjern Å ved Albæk, for blandt andet at kunne være repræsenteret blandt lodsejerne.

Roden til Danmarks Sportsfiskerforbund

Senere var foreningen, i 1938, med til at stifte Danmarks Sportsfiskerforbund, og overdrog ved den lejlighed foreningsbladet, Sportsfiskeren og andre af foreningens aktiver, til det nystiftede forbund.

For ikke at skabe forviklinger omkring navnene, Dansk Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, ændrede foreningen, d. 15/11 1991, navn til Lystfiskerforeningen af 1926. – De første tre år under det nye navn, bar foreningens logo dog stadig undertitlen, Dansk Sportsfiskerforening.

Lystfiskerforeningen af 1926 – som ofte forkortes til LF26 eller 26 – er også medstifter og medlem af Skjern Å Sammenslutningen samt medlem af Karup Å Sammenslutningen og Storå Sammenslutningen. Sammenslutninger, som blandt andet, har til formål at ophjælpe de selvreproducerende, oprindelige, vilde fiskebestande i å-systemerne.

Foreningen tæller i over 900 medlemmer fra ind- og udland – og er en af de største foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund.

Skomester Hans Bache er en del af historien om lystfiskerforeningen. Han nåede at fange 100 laks i Skjern Å.
Skomagermester Hans Bache
Lystfiskerforeningen af 1926 – byder på alsidigt fiskeri

Lystfiskerforeningen af 1926 kan nok byde på noget af det mest alsidige og spændende å-fiskeri,  nogen forening kan præstere – over 70 kilometer af Danmarks smukkeste og bedste fiskevand:

Karup Å ved Karup, Høgild, Sdr. Resen, Koldkur, Åkær og Estvad – kendt for de mange, store og kamplystne havørreder.

Skjern Å ved Skarrild, Sdr. Felding, Albæk, Kodbøl og udløbet – Foreningen har siden 1926 haft fiskeret i Skjern Å – er en af de største aktører ved åen – og har fiskeret på noget af det absolut bedste fiskevand, med topklasse fiskeri efter laks og havørred.

Storåen ved Bur – et legendarisk og klassisk laksevand med mulighed for storlaks. Et stykke, der altid holder laks og havørreder.

Råsted Lilleå – en fantastisk smukt bækørred- og stallinge-vand, der også har en god opgang af havørred. Storå-laksen går også op i åen, hvor den gyder.

Hellegård Å -en rigtig fin havørred-å, der løber ud i Limfjorden ved Handbjerg.

Vorgod Å, Omme Å og Karstoft Å – med gode muligheder for laks og havørred – men byder også på spændende fiskeri efter stalling og bækørred.

Fjederholt Å: Et af Danmarks smukkeste og bedste stalling-vandløb. I dag også gydevandløb for Skjern Å-laksen.

Holtum Å – en smuk tilløbså til Skjern Å, der rummer laks, havørred, bækørred og stalling.

LF26´s fiskevand er meget alsidigt og egner sig både til fiskeri med flue og spin.

Fiskevandene, der ligger i noget af Danmarks smukkeste natur, byder på mange oplevelser.

Lystfiskerforeningen af 1926 – en forening med holdninger

Med vort medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund er vi, på solidarisk vis, med til at sikre grundlaget for at vores interesser omkring fiskeri og miljø, bliver varetaget over for organisationer, erhvervsliv og myndigheder.

Foreningen har holdninger omkring miljøpolitik, vandpleje, fiskeetik og natursyn – vel at bemærke holdninger, som vi kan og tør stå ved. Disse holdninger afspejles i mange af foreningens arrangementer, som udover det sociale samvær, også har en informativ funktion. Vi støtter loyalt det arbejde, som foregår i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lystfiskerforeningen af 1926 har ligeledes en lang tradition for samarbejde med andre foreninger, til fælles bedste for fiskeriet.