Omme Å ved Stovstrup

Fiskevandet i Omme Å ved Stovstrup er det yderste stykke af Omme Å. Her kan du støde på blanke sommerlaks eller smældfede havørreder. Fiskevandet er både til flue og spin.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret i Omme Å: Lystfiskerforeningen af 1926, Skjern Ådalens Lystfiskerforening og Naturstyrelsen.

Omme Å ved Stovstrup og Sønderskov er en del af Skjern Å-systemet og derfor omfattet af samme regelsæt og laksekvote. – Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside og til Lystfiskerforeningen af 1926 – også genudsatte fisk.

Fiskeri forbudt fra 1½ time efter solnedgang til 1½ time før solopgang.

P: fra Stovstrup Engvej køres ned til gangbro, til Omme Å ́s udløb i Skjern Å. 

P: fra Sønderskovvej køres ned ad lille markvej.

P: nord-siden af åen ved vejbroen på Sønderskovvej.