Skjern Å ved Sdr. Felding


Vis Skjern Å ved Sdr. Felding på et større kort

Skjern Å ved Sdr. Felding. Fiskevandet kaldes også for Lille Mørrum, da der her er udlagt en del store skjulesten.

Fiskearter: laks, havørred, regnbueørred, bækørred, stalling.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret: Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.

650 meter af Skjern Å, på nord-siden af Skjern Å fra Jørgen Dongstrups skel i øst til hans skel i vest.

Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside – også genudsatte fisk.

Lystfiskerforeningen af 1926 har en hytte på Sdr. Felding Camping. Hytten kan lejes af medlemmer af foreningen for 75 kr. pr. person pr. døgn.

Hytten kan forudbestilles i højst tre sammenhængende dage ad gangen. For bestilling af hytte, kontakt Svend O. Laursen på tlf.: 52 65 77 01

P: øst for Skjernvej 147 køres ind ad skovvej.

Med fluestangen på jagt af blanklaksen ved Lille Mørrum
Med fluestangen på jagt af blanklaksen ved Lille Mørrum