Kort over fiskevandet

Kort over fiskevandet

Kort over Lystfiskerforeningen af 1926¨s fiskevand, kan du finde flere forskellige steder.

Dels udgiver foreningen hvert år en opdateret kortbog, Kort og Godt, så du ikke skal selv skal finde og printe kortene. Kortbogen kan du også finde og se her på hjemmesiden. Kortbogen passer i lommen på fiskevesten og indeholder koordinater på alle p-pladser ved fiskevandet.

Desuden har foreningen digitaliseret kortene over fiskevandene. De digitaliserede kort finder du også her på hjemmesiden. Det vil sige, har du mobilen med på fisketuren, har du altid kortmaterialet ved hånden og kan nemt finde vej.

Karup Å

Karup Å er verdensberømt for sit havørredfiskeri. De oprindelige vilde havørreder, der findes der, er blandt verdens aller største havørreder. Åens største, fanget af Christian Plejdrup, vejede ikke mindre end 14,4 kilo. Lystfiskerforeningen af 1926 har fiskeret på mange dejlige strækninger af Karup Å, lige Karup til Skive.

Skjern Å systemet

Hjemsted for den legendariske og oprindelige vilde Skjern Å-laks. Lystfiskeriet i Skjern Å har en lang og spændende historie. Danmarks største lystfiskerfangede laks, der vejede 26,5 kg blev fanget her af D.C. Dinesen i 1954. Skjern Å-systemet er Danmarks vandrigeste å-system og mange af tilløbene er kendt for deres fine fiskeri, blandt andet Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å og Karstoft Å.

Lystfiskerforeningen af 1926 har fiskeret på noget af Skjern Åens bedste fiskevand. Blandt andet i Skjern Enge ved Lundenæs, Albæk og Kodbøl – en strækning, der nok er Danmarks bedste laksevand. Her er chancen for en blanklaks stor. Men Lystfiskerforeningen har også eksklusivt fiskeri på noget af Skjern Åens smukkeste fiskevand i området ved Clasonsborg / Skarrildhus. Her er fiskeriet forbeholdt medlemmer af foreningen.

Storåen systemet

Storåen var før etableringen af vandkraftværket ved Holstebro en af Danmarks bedste og mest legendariske lakseåer. Den største laks, der nogensinde er fanget i åen blev fanget af Søren Viborg i 1949, den vejede 22 kilo. De seneste år har en intensiv indsats omkring vandpleje, etablering af gydepladser og udsætning af laks betydet, at Storåen nu igen er på vej til at nå fordums højder. Endnu blokerer vandkraftværket dog for fiskenes adgang til gydepladserne længere oppe i åen. Og selv om der findes et omløbsstryg, er det kun omkring 10% af laksene, der passerer det. Når EU’s vandrammedirektiv og påbud om fri passage for fisk og fauna i de danske åer på et tidspunkt opfyldes, har Storåen potentiale til igen at blive en af Danmark absolut bedste lakseåer og et fiskevand i verdensklasse.

Lystfiskerforeningen af 1926’s fiskevand ved Storåen ligger imidlertid nedstrøms kraftværket, på et af de aller bedste stykker af åen, hvor der hvert år fanges mange flotte laks.

Oversigtskort

 

Læs foreningens korthæfte Kort og Godt:

Kort over zoneindelingen i Skjern Å

De sidste 10 % af storlaksekvotern, særkvoten, skal i 2020 fanges i forlængelse af første tidskvote af storlaks. Kvoten  fanges opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, opstrøms jernbanebroen i Vorgod Å og opstrøms Ringvejen ved Borris skydeterræn i Omme Å.

Kort over afgrænsninger for kvotefordelingen