08-08-2010

08-08-2010:

Der er kommet godt gang i havørred fiskeriet i Karup Å – som det også fremgår af nedenstående beretning fra Mikael Rønsholdt.

Jeg og min fatter tog en tur til Karup Å i morges. Og jo her på 6. tur var jeg igen heldig da en fin havørred madamme ikke kunne stå for fars flue. Efter en livlig fight med 5 flotte spring og fine udløb måtte denne 80 cm. og 6,1 kg tunge dame bide i græsset.

Tja de er nu ikke så ringe en sport vi dyrkere sagt på godt jysk.