18-04-2010

18-04-2010:

Der er kommet godt i gang med laksefiskeriet i Skjern Å. De første dage var fiskeriet præget af mange nedfaldsfisk – men nu er det blankfisk på 8-10 kg som præger fangsterne. Der fanges fisk hele vejen fra Albæk til Skarrild. Den første uge i sæsonen var der meget fine fangster i Varde Å men den kolde vinter har sikkert sat fiskeriet lidt mere tilbage i Skjern Å, sikker pga. lavere vandtemperaturer i fjorden og åen – men nu er det i gang.