Fangst

Indberet fangst

Alle fangster, hjemtagne og genudsatte, gjort på Lystfiskerforeningen af 1926′s fiskevand  SKAL, indberettes til foreningen samme dag fisken er fanget.

Der kan kun indberettes en fisk ad gangen. Har du fanget flere fisk, må du lave en indberetning for hver fisk.

Indberetningerne er et nødvendigt stykke værktøj, til løbende bedømmelse af fiskeri og fiskevand. De obligatoriske fangstindberetninger afløser den årlige fangstrapport, men ikke benyttelsesrapporten, der også er obligatorisk og fremsendes til medlemmerne, når fiskeåret er slut.

Har du taget et billede at din fangst, må du gerne maile det til: pr@lf26.dk

Alle fangster af laks og havørreder skal desuden, som vanligt efter fangststed, indberettes til de respektive sammenslutninger.

Fangster 2018