Fjederholt Å

Fjederholdt Å er nok Danmarks mest legendariske fiskevand, når det handler om laksefisken stalling. En gang trivedes stallingen her i hobetal og chancen for en ægte blåmand var stor. Stallingen findes stadig i åen, men både bestanden af bækørred og stalling er de sidste år decimeret stærkt. Er du krebsefisker er der her mulighed for fangst af den invasive signalkrebs.

Fisketid: 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Kun for medlemmer.

1 kilometer af Fjederholt Å. Fiskeri kun på strækning markeret med gul linie.

Fjederholt Å ved Kølkær Bro er en del af Skjern Å-systemet og derfor omfattet af samme regelsæt og laksekvote.

Fiskeri må kun ske med gyldigt fiskekort, fisketegn og laksekontingent.

Det er ikke tilladt at fiske med rogn eller rejer. Der må kun anvendes en krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog – men der må ikke være modhager på krogen.

Fiskeri med naturlig agn, eller agn med duftstoffet, er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse 12, eller en enkeltkrog, der er mindre.

Alle fangster af laks- og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside – også genudsatte fisk.

P-plads: Kør ad Kølkærvej og parker ved p-skiltet ved Kølkær Bro.