Flynder Å og Møllesøen ved Klosterhede

Fiskearter: bækørred, regnbueørred, havørred, gedde. aborre, ål.

Fisketid: 1. marts til 1. oktober.

Fiskeret: 1,2 kilometer af Flynder Å ved Klosterhede.
Fiskeriet er forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926. Men funktionærer og tjenestemænd fra skovdistriktet har ret til fiskeri. Der må højst være fem fiskere ad gangen på strækningen.
Der må kun fiskes fra østsiden af Møllesøen. Fisketrappen må ikke passeres.

Mindstemål og særlige regler:
Bækørred 30 cm..
Havørred: mindstemål 40 cm.
Gedde: mindstemål 60 cm. Fredet fra 1. april – 30. april.

Indberetning skal ske til Lystfiskerforeningen af 1926 på fangstdagen.

Færdsel gennem gården ved Flynder Mølle er forbudt i tidsrummet mellem klokken 23 og 07.

P: Motorkørsel må kun ske på de offenlige veje. Her må også parkeres, hvis parkeringen ikke er til gene.
Samtidig forefundes to offenlige p-pladser, der må benyttes.

Lejrslagning, brug af åben ild og rygning er forbudt.